Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Småprojektspulje 2021

Formål med puljen

Middelfart Byråd har afsat midler til at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet. Under bæredygtige tiltag forstås her tiltag, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt holdbare.

Hvem kan søge om støtte?

Lokaludvalgene, borgerforeninger, andre foreninger og lign.

Hvad kan støttes?

Der støttes f. eks.

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder under indsatsen ”Bæredygtige lokalsamfund” og andre borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder m.m.
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af hjemmesider.
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Enkelte legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, fx førstehjælpskurser

Hvad kan IKKE støttes?

Tiltag/projekter, som kan opnå støtte fra andre kommunale puljer; Transport, rejser, udflugter; Annoncer; Honorar til konsulenter og foredragsholdere; Idrætsredskaber, instrumenter, værktøj mv.; Forbrugsmaterialer til aktiviteter (stof, træ, ler, garn mv.); Events eller tilbagevendende arrangementer (festivaller, loppemarkeder, fællesspisning); Abonnementer til apps og hjemmesider; Tiltag på private områder uden tydelig offentlig adgang; Mindre køretøjer, trailere.

Støttebeløb

Tiltag/projekter der søges om, må ikke være større end i alt 50.000 kr. Der kan maks. uddeles 25.000 kr. per ansøgning og ansøger fra 2021-puljen. Det betyder, at en ansøger kan ansøge flere gange, dog ikke modtage mere end samlet 25.000 kr. om året. Tilskudsstørrelser:

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud. Restbeløbet skal finansieres med egne midler, fondsmidler, sponsorater el. lign.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr.: Ingen tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.

Udbetaling sker til ansøgerens nem-konto ved indsendelse af faktura og i givet fald et foto af projektet/tiltaget.

Ansøgninger bedømmes efter de følgende kriterier

Der kan opnås støtte, hvis der kan svares ja til alle kriterier:

 • Projektet/Tiltaget foregår inden for kommunegrænsen.
 • Projektet/tiltaget ligger inden for støtteområderne
 • Projektet/tiltaget er ikke afsluttet eller igangsat på ansøgningstidspunktet og kan afsluttes inden for 1 år.
 • Projektet/Tiltaget er almennyttigt og bæredygtigt og kommer mange borgere (flere hundrede) til gavn.
 • Projektet/tiltaget kan opnå de nødvendige tilladelser.
 • De samlede projektomkostninger overstiger ikke 50.000 kr.
 • Projektet/tiltaget er ikke del af et større projekt, men et projekt/tiltag, der er afgrænset og giver mening i sig selv.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Der er søgt om min. 2.500 og maks. 25.000 kr.
 • Projektet/Tiltaget kan ikke finansieres via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Ansøgeren tager ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne.
 • Ansøgeren modtager ikke mere end i alt 25.000 kr. fra puljen 2021.

Ansøgning

Der kan søges løbende indtil puljen er tom.

Ved spørgsmål til puljen

Kontakt Sabine Christensen, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
14. januar 2021