Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter

Byfornyelse billede

Rammer for ansøgning om støtte til bygningsfornyelse og nedrivning i byer og landdistrikter.

I Middelfart Kommune kan der ansøges om støttemidler til både istandsættelse og nedrivning af byggeriopført før 1960.

Kommunalbestyrelsens overordnede intention for støtten er at bidrage til en positiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø i såvel byen som på landet. Alle boliger opført før 1960 kan principielt komme i betragtning. Dog vil bygninger, der af kommunen er udpeget som bevaringsværdige eller bygninger, der indgår i et sammenhængende bevaringsværdigt kulturmiljø, blive prioriteret højest.

Derudover kan der gives støtte til nedrivning af nedslidte boliger overalt i kommunen samt nedslidt erhvervsbyggeri i byzone. Nedslidte og skæmmende bygninger med en meget synlig beliggenhed set fra offentlig vej og deraf har en betydelig negativ afsmittende virkning på det omgivende miljø, prioriteres højest.  Bygninger der er beliggende i mindre byer, langs med hovedfærdselsårer og jernbanen prioriteres højest.

Retningslinjer, ansøgningsskema og regnskabsskema kan hentes i kolonnen til højre.
Ansøgere har mulighed for at indgå i en forhåndsdialog vedr. ansøgningsmaterialet, inden materialet endeligt fremsendes. Der kan ikke søges støtte til allerede igangsatte eller udførte byggeprojekter.

Ansøgningsfristen er i år den 15. september.  Ansøgningen skal sendes til Middelfart Kommune på sikker post (borger.dk) til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID)
 
N.B.:
Den statslige ramme kan varierer meget fra år til år, og det anbefales derfor at interesserede ansøgere forhører sig hos forvaltningen om mulighederne i det indeværende år, inden ansøgningen udfyldes. Der kan være store forskelle mellem støttemulighederne i forskellige geografiske områder af kommunen.

Yderligere henvendelser:
Liz Holst Kaysen, byplanlægger
Tlf.: 88 88 48 21
Mail: Liz.HolstKaysen@middelfart.dk
eller
Pia Quottrup Sand, arkitekt
Tlf.: 23 10 78 16
Mail: pia.quottrupsand@middelfart.dk