Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Idefase for ny planlægning af erhvervsområde ved Hovedvejen og Fynsvej i Middelfart

Baggrund for høringen
Denne høring udsendes som en orientering og oplæg til debat forinden ændring af planlægningen for et areal udlagt til erhverv ved Hovedvejen og Fynsvej i den østlige del af Middelfart.

Processen er igangsat med henblik på at justere områdets anvendelsesmuligheder, så planlægningen bedre kan matche den aktuelle efterspørgsel. Dette forudsætter imidlertid, at der skal udarbejdes dels et tillæg til kommuneplanen, dels en ny lokalplan.

Igangsættelsen af dette planarbejde er godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 3. april 2018.

Fremtidige forhold
Der er fremsat ønske om at ændre planlægningen for en mindre del af erhvervsområdet mellem Fynsvej og Hovedvejen. Den nye planlægning skal bl.a. muliggøre, at der kan indpasses butikker til særligt pladskrævende varegrupper inden for området, hvilket den gældende kommuneplan ikke giver mulighed for.

I henhold til kommuneplanen er det alene erhvervsområdet mellem Jyllandsvej og Korsholms Allé der er udpeget som område, hvor der kan placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Det foreslås, at dette område udvides dels med det kommende lokalplanområde mellem Hovedvejen og Fynsvej, men også med ejendommene mellem Værkstedsvej og Hovedvejen samt hele erhvervsområdet mellem Hovedvejen og Fynsvej fra Jyllandsvej og frem til og med Hovedvejen 63 og 53B.

Denne ændring af kommuneplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og derfor gennemfører kommunen nu en fordebat jf. planlovens § 23c.

Du har således mulighed for at komme med dine forslag, idéer og bemærkninger til udvidelsen/ændringen af kommuneplanen, inden kommunen går i gang med planarbejdet.

Høring

Der er udarbejdet en folder, hvor du kan læse mere om for-debatten samt se kortbilag over lokalplanområdet samt kommuneplanområdet.

Folderen kan ses her: Forhøring eller du kan hente folderen på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Ejby og Nørre Aaby.

Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende den nye planlægning for erhvervsområdet ved Hovedvejen og Fynsvej og til ønsket om at udvide området, hvor der kan etableres butikker til pladskrævende varer.

Indkomne idéer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med kommuneplantillægget, men også med lokalplanen for en del af området mellem Fynsvej og Hovedvejen. Planlægningen forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2019.

For-debatten løber i perioden fra d. 12. september til d. 26. september 2018. Du kan senest 13. september sende dine idéer og forslag til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik og Miljø-forvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Kirsten Bruun Plougmand på
KirstenBruun.Plougmand@middelfart.dk  eller 88 88 48 22.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019