Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forhøring - ændring af kommuneplanrammen for hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for hotel ved Teglgårdsvej i Middelfart på ny og der er nu mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen.

Middelfart Kommune indbyder til fordebat i forbindelse med ændring af planlægningen for ejendommene Teglgårdsvej 67, 69, 71 og 73, der huser hotelvirksomheden Sixtus Sinatur Hotel & Konference. Planlægningen igangsættes på baggrund af et ønske fra hotellet om at udvide med bl.a. flere værelser. Udvidelsen har været undervejs gennem en årrække, men planlægningen har været sat i bero grundet støjforhold, hvor der nu er meddelt påbud. Det længerevarende afklaringsforløb har betydet, at der i mellemtiden er vedtaget en ny kommuneplan, Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor på Økonomiudvalgets møde d. 25. juni 2020 truffet beslutning om at igangsætte en ny planproces.

Hoteludvidelsen forudsætter bl.a., at der udover en lokalplan også skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der ændrer kommuneplanens rammer for området fra boligformål til erhvervsformål i form af hotel- og kursusvirksomhed. Forud for ændringen af kommuneplanrammen skal der indkaldes ideer og forslag jf planlovens § 23c. Det er alene denne kommuneplanændring, der nu er til debat. Således har du nu mulighed for at komme med forslag, idéer og bemærkninger til planlægningen, inden kommunen går i gang med selve planarbejdet.

De mere detaljerede forhold omkring hoteludvidelsen, herunder disponering, byggefelter, udformning m.m., vil blive fastlagt i en efterfølgende lokalplanproces. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanforslaget, vil det blive sendt i offentlig høring, og der vil blive mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Du kan læse mere om høringen i debatfolderen, der kan læses via følgende link: Forhøring – ændring af kommuneplanrammen for hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart (åbner i nyt vindue).

Du kan også hente folderen på bibliotekerne i Middelfart, Ejby og Nørre Aaby

Høring
Fordebatten er i offentlig høring i perioden fra d. 2. juli 2020 til d. 13. august 2020. Høringsperioden er på grund af sommerferien forlænget fra 2 uger til 6 uger.

Har du ideer og forslag til planlægningen skal de indsendes skriftligt senest 13. august 2020, som sikker post til


NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)
Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)

eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Kirsten Bruun Plougmand på KirstenBruun.Plougmand@middelfart.dk eller 88 88 48 22/88 88 48 21”