Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Områdefornyelse i Ejby

nyt billede byfornyelse Ejby

Middelfart Kommune har fået endeligt tilsagn om statsstøtte til at gennemfører et områdefornyelsesprojekt i Ejby bymidte. I de kommende år vil bymidten derfor i gennemgå en række fysiske forandringer, der har til formål at skabe bedre sammenhæng i byen, og gøre byen mere attraktiv for byliv og aktivitet til glæde for byens beboere og besøgende.

Udover områdefornyelsesprojektets samlede budget på 6 mio. kr. har Middelfart Kommune i forlængelse af områdefornyelsesprojektet fået tildelt nogle ekstraordinære særlige bygningsfornyelsesmidler, der kun kan benyttes i Ejby. Disse midler har til formål at støtte istandsættelse og forskønnelse af især bygninger langs med hovedgadens facadebebyggelse. Se mere under ” særlig bygningsfornyelse i Ejby”.

Det tidligere ministerium for by bolig- og landdistrikter iværksatte i 2014, en række initiativer, der skulle belyse hvorledes de nødlidende mindre byer og hovedgader kunne håndteres på fornuftig vis. Et af initiativerne var at udbyde særlige statslige forsøgsmidler til byfornyelsesforsøg, hvor staten betalte det hele. Middelfart Kommune, valgte at søge disse forsøgsmidler i tæt dialog med Ejby Lokaludvalg og Ejby Handel. Middelfart fik desværre ikke del i de særlige forsøgsmidler, men blev af ministeriet opfordret til at søge ”ordinære-midler”, hvor staten betaler en tredjedel.

Middelfart Kommune valgte at følge opfordringen, og opnåede først reservation,- og siden endeligt tilsagn på i alt 2 mio. statslige støttekroner til at gennemfører et områdefornyelsesprojektet i byen. En styregruppe bestående af byrådsmedlemmer, Ejby Lokaludvalg, Ejby Handel, Boligforeningen Lillebælt og et par fagfolk, har som styregruppe formuleret et ”områdefornyelsesprogram” der på et velbesøgt borgermøde, blev præsenteret ejbyhallen, efteråret 2016. Initiativerne blev vel modtaget, og fik bred opbakning fra borgere i alle aldre. Arbejdet er siden foregået i mindre arbejdsgrupper bestående af frivillige, der har arbejdet selvstændigt på at præcisere borgernes ønsker til den konkrete udformning af områdefornyelsen.

 

Sidst opdateret af Webmaster
23. marts 2017

Program for områdefornyelsen

Byfornyelsesprogram

Ansøgning om byfornyelsesforsøg

Ansøgning om byfornyelsesforsøg