Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til Kommuneplan 2021

Middelfart Byråd har den 6. april 2021 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033. Kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering har været i høring fra d. 4. maj til og med den 30. juni 2021.

Hvor kan du se kommuneplanforslaget?

Kommuneplanforslaget, miljøvurderingen og screeningen findes på Forslag til Kommuneplan 2021

Baggrund for kommuneplanforslaget

Byrådet vedtog i 2019 Planstrategi 2019, der danner grundlag for kommuneplanrevision 2021. Her ser du Planstrategi 2019. I henhold til beslutningen i planstrategien er der sket en delvis revision af kommuneplanen.

Udover de revisionstemaer, der er nævnt i Planstrategien, har den øvrige revision af kommuneplanen været af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.

Kommuneplanforslag 2021-2033

Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del - der er lavet i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle - og en lokal del for Middelfart Kommune. Det samlede kommuneplanforslag inkl. læsevejledning findes på Forslag til Kommuneplan 2021

Nye arealer

Kommuneplanforslaget indeholder nye arealudlæg, ligesom der et par steder er udtaget arealer.

Du kan her se en oversigt over arealer: Oversigt over arealudlæg i Forslag til Kommuneplan 2021 (PDF)

Retsvirkning

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Når planen er endeligt vedtaget kan Byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering

Middelfart Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer af kommuneplanen. Den blev offentliggjort samtidig med kommuneplanforslaget.

Som supplement til ovennævnte miljøvurdering har Middelfart Kommune lavet en screening af, om de mindre ændringer i Middelfarts lokale del af kommuneplanen (primært kommuneplanrammerne) har en væsentlig indvirkning på miljøet. Middelfart Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Fristen for klage over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for en del af de lokale ændringer af kommuneplanen, var d. 2. juni 2021.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Kommuneplan 2017

Indtil den ny Kommuneplan 2021 er endeligt vedtaget – som forventes at ske i november 2021 – så gælder Kommuneplan 2017, der findes på middelfartkommuneplan.dk.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Vibeke Nørby på telefon 8888 4798 eller pr. mail vibeke.norby@middelfart.dk.