Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Klimatilpasningsstrategi

Byrådet har på deres møde den 6. maj 2013 vedtaget en klimatilpasningsstrategi. Klimaet forventes at blive vådere, varmere og mere blæsende samt mere ekstremt, og den fremtidige planlægning skal tage hensyn til dette i forhold til klimatilpasning.

Klimatilpasningsstrategien tager hensyn til de klimaændringer, som vi allerede nu forventer, kommer. Sideløbende har Middelfart Kommune udarbejdet en strategisk energiplan, som fokuserer på reduktion af energiforbrug og anvendelse af andre energikilder end fossile brændstoffer og derigennem begrænser de fremtidige klimaforandringer mest mulig.

Hovedtemaet for Klimatilpasningsstrategien er fokus på håndtering af vand. Inden for det område er der udpeget tre fokusområder:

  1. Særlige indsatsområder (f.eks. risikokortlægning af kysterne med henblik på højvandsbeskyttelse både fra ferskvand og havvand)
  2. Integration af regnvand på friarealer (eller andre arealer)
  3. Håndtering af ekstrem regn.

Strategien udstikker indsatsområderne for Middelfart Kommunes Klimatilpasningsplan, som blev vedtaget af Byrådet den 29. september 2014.
 

Strategi for klimatilpasning

Klimatilpasning del 1

Klimatilpsningsplan

Sidst opdateret af Lene Aaby
02. maj 2019