Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Oprettelse og sammensætning af vandråd

Vandråd 2019

I henhold til Lov om vandplanlægning kan der på initiativ fra organisationer og foreninger omfattet af loven oprettes lokale vandråd indenfor et hovedvandopland.
 
I perioden 2. december 2019 til 22. september 2020 er der oprettet et vandråd i hovedvandopland Lillebælt/Fyn, som kan rådgive kommunerne i oplandet om følgende opgaver:
 
Udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Medlemmer for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Du kan se listen over medlemmer af vandrådet via følgende link - Medlemmer for hovedvandopland Lillebælt/Fyn (pdf)
 

Datoer for vandrådsmøder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn

17. december 2019: Vandrådsmøde nr. 1
3. marts 2020: Vandrådsmøde nr. 2
31. marts 2020: Vandrådsmøde nr. 3 (+ evt. ekskursion om eftermiddagen)
12. maj 2020: Vandrådsmøde nr. 4 (kan aflyses, hvis der ikke er behov)
 
1. juni 2020: Frist for vandrådets eventuelle bemærkninger og supplerende oplysninger forud for politisk behandling.

Yderligere information om vandrådsarbejdet
Du kan læse mere om rammer for vandrådsarbejdet på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside