Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Vandråd

Valg af sekretariatskommune for vandråd Lillebælt/Fyn
Assens Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Kommunerne i oplandet til Lillebælt/Fyn, der også omfatter Middelfart Kommune, har aftalt, at Assens Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet.

Vandrådets opgaver
Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Sekretariatskommunens opgave
Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 20. april 2017.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/vandraad .

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/217


Sidst opdateret af Webmaster
30. marts 2017

Spørgsmål til vandplanerne

Erik Madsen
Tlf.: 8888 4918
E-mail: erik.madsen@middelfart.dk