Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Kindstrupafløbet

I Statens Vandområdeplaner 2015-2021 er der udpeget en række vandløbstrækninger til vandløbsrestaurering. I Kindstrupafløbet er der flere rørlagte vandløbsstrækninger, som begrænser fisk og insekters muligheder for at vandre i vandløbet.
 
Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre vandløbets fysiske forhold for at opfylde vandområdeplanernes miljømål for vandløbet. Det kan f.eks. ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, etablering af sandfang, genslyngning af udrettede strækninger eller ved at åbne rørlagte strækninger i vandløbet.

kort over vandløbsstræning ved kingstrupløbet

 
Det er Kommunen som skal afklare mulighederne og udføre en eventuel restaureringsindsats. Indledningsvist gennemfører kommunen en forundersøgelse, som bl.a. afklarer indsatsbehov og -muligheder. Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal Kommunen søge om tilskud til gennemførelse af indsatsen. Forundersøgelse og evt. realisering vil ske i dialog med berørte lodsejere. En vigtig del af forundersøgelsen er derfor en afklaring af lodsejernes holdninger og ønsker.
 
Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplaner og det finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

det europæiske unionsflag     plakat af hav og fisk symboler