Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Harndrup Fjellerup Å

Middelfart Kommune laver forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Harndrup Fjellerup Å mellem Jægersmindevej og Harndrup Mølle

I Statens Vandområdeplaner 2015-2021 er der udpeget en række vandløbstrækninger til vandløbsrestaurering.

Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre vandløbets fysiske forhold for at opfylde vandområdeplanernes miljømål for vandløbet. Det kan f.eks. ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, etablering af sandfang, genslyngning af udrettede strækninger og ved at fjerne fysiske spærringer i vandløbet.

området angivet på kortudsnit

Det er Kommunen som skal afklare mulighederne og udføre en evt. restaureringsindsats. Indledningsvist gennemfører kommunen en forundersøgelse, som bl.a. afklarer indsatsbehov og -muligheder samt inddrager berørte lodsejere. Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger hertil vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal Kommunen søge om tilskud til gennemførelse af indsatsen. Forundersøgelse og evt. realisering vil ske i dialog med berørte lodsejere. En vigtig del af forundersøgelsen er derfor en afklaring af lodsejernes holdninger og ønsker.

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og det finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

det europæiske unionsflag plakat af hav og fisk symboler

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
09. oktober 2019