Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Hvortil skal spildevand afledes?

Spildevand fra virksomhedens drift
 • Processpildevand skal ledes til det offentlige spildevandssystem.
 • Inden spildevandet kan udledes skal kommunens Natur- og Miljøafdeling give en spildevandstilladelse.

Sanitetsspildevand

 • Afledes til det offentlige spildevandssystem.

Overfladevand

 • Afledes til overfladesystemet eller nedsives.
 • Overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier, skal
  afledes som olieholdigt spildevand via olie-/benzinudskiller.
 • Overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for forurening med sand, jord eller
  andre partikler og stoffer, skal afledes gennem sandfang eller anden passende
  renseforanstaltning.

 

Billede af renseanlæg

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013