Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lovgivning

Billede af vandløb

Det lovmæssige grundlag for administration af spildevandsområdet er fastlagt i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Lovens § 28, stk. 3 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at meddele tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg, mens lovens § 30, stk. 1 og 4 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at påbyde forbedring eller fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Spildevandstilladelser meddeles efter Miljøministeriets bekendtgørelse (nr. 1448 af 11-12-2007) om spildevandstilladelser.

Se også vejledning vedrørende ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013