Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Spildevand

Industri - Hvad er spildevand?

Der er tre typer spildevand: 

  • Spildevand fra virksomhedens drift : processpildevand, spildevand fra rengøring mv.
  • Sanitært spildevand: fra baderum og toiletter
  • Overfladevand: regnvand fra tagflader og befæstede arealer

Overfladevand
For at undgå at kloaksystemerne bliver overbelastet, er der i kommunens spildevandsplan fastsat grænser for, hvor meget forskellige typer af arealer må befæstes.

For virksomheder gælder, at højst 60% af matriklen må befæstes. Den fastsatte værdi skal følges, når der laves nye tilslutninger, eller når eksisterende tilslutninger skal ændres væsentligt.

Hvis man vil befæste en større del af grunden skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider 60%, enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til kloaksystemet.
Tilladelse meddeles af Middelfart Kommunes Byggesagskontor.

Spildevand fra industrivirksomheder
Det er industrigruppen, som hører under Natur- og Miljøafdelingen, der udarbejder spildevandstilladelser til industrivirksomheder, herunder også spildevandstilladelser til fødevarevirksomheder.
Formålet med at udarbejde spildevandstilladelser er at sikre, at kloakledning og renseanlægget ikke belastes med forurenede stoffer/fedt, og dermed sikre at driftspersonalet kan arbejde under trygge forhold. 
Alle virksomheder, der producerer spildevand, har pligt til at søge om spildevandstilladelse i forbindelse med nyetablering og udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening/udledning.
Ansøgningen skal sendes til Natur- og Miljøafdelingen. Ansøgningsskema kan findes under punktet ”Hvordan søger virksomheden om spildevandstilladelse?”.
Ud fra de indsendte oplysninger udarbejder Natur- og Miljøafdelingen en spildevandstilladelse. Tilladelsen vil indeholde vilkår for etablering og drift.

Typiske industrivirksomheder hvor der kræves en spildevandstilladelse:
• Metalforarbejdende virksomheder der har spildevand, som indeholder kemikalier og andre forurenede stoffer
• Fødevarevirksomheder der har spildevand, som indeholder mad- og fedtrester
• Virksomheder der har arealer, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier

Typiske krav til spildevand fra industrivirksomheder kan være:
• Processpildevandet fra virksomhedens produktion skal gennem virksomhedens eget renseanlæg før det kan tilsluttes den offentlige kloak
• Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller
• Spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal afledes gennem sandfang og fedtudskilleranlæg

På siderne kan du få mere at vide om:

 

 

 

 

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
03. maj 2019

Kontakt

Teknik- & Miljøforvaltningen
Natur og Miljø
Nytorv 9
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5500
teknik@middelfart.dk

Metaller i spildevand

Metaller i spildevand

Etablering af tankningsplads

Etablering af tankningsplads

 

Fedtudskilleranlæg til erhverv

Fedtudskilleranlæg til erhverv