Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Risikovirksomhed

Ventil

Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle opstå uheld. Der er særlige beliggenhedskrav til denne type af virksomheder.

Hvornår der er tale om en risikovirksomhed, fremgår bl.a. af Risikobekendtgørelsen.

Det er miljømyndigheden som afgør, om en virksomhed er omfattet af reglerne for risikovirksomheder. Hvis I er i tvivl, om I er omfattet, så kontakt Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen.

I Risikobekendtgørelsen er der fastsat regler for risikovirksomheder. Reglerne skal forebygge større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor farlige stoffer forekommer, samt begrænse følgerne af større uheld.
Det fremgår yderligere af bekendtgørelsen, at kommuneplanen og lokalplaner skal tage hensyn til behovet for opretholdelse af en passende afstand mellem risikovirksomheder og anden arealudnyttelse. Bekendtgørelsen forudsætter, at planmyndigheden samarbejder med miljømyndigheden, beredskabsmyndigheden, arbejdstilsynet og politiet.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Danske myndigheder

I Danmark administreres bestemmelserne i risikobekendtgørelserne i et samarbejde mellem miljømyndighederne, Arbejdstilsynet, redningsberedskabet og Justitsministeriet, herunder politiet. 

Danske regler og vejledninger:

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020