Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tilsynskampagne for industri 2016: Affaldshåndtering

Det overordnede miljømæssige mål er at reducere forureningsrisici og opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne i erhvervsaffaldet.
Kampagnemålene er:

  • At udføre kampagnetilsyn på minimum 10 virksomheder
  • At alle håndhævelsesreaktioner fra kampagnen 2016 har ført til regelefterlevelse senest ved det opfølgende tilsyn.
  • At besøgte virksomheder får overblik over de affaldsfraktioner de producerer samt tilhørende regler for sortering, opbevaring.
  • undersøge hvor stort problemet reelt er på de udvalgte virksomheder, som en indikator på om der er grundlag for at emnet skal videreføres som kampagne senere/i følgende år 

Vurdering målopfyldelse:

Der er udført kampagnetilsyn på 10 virksomheder. Virksomhederne er under tilsynene blevet orienteret og vejledt om gældende affaldsregler og muligheder for bortskaffelse. Kampagnetilsynene har ført til indskærpelser i to tilfælde. I begge tilfælde var alle håndhævelser opfyldt ved det opfølgende tilsyn. De fleste af de besøgte virksomheder havde på forhånd godt styr på deres affaldshåndtering. Kampagnemålene er hermed opnået. Det vurderes dog at det fortsat vil give mening med kampagnetilsyn om affald. Dels fordi der fortsat er virksomheder der har manglende viden/interesse for håndteringen af affald, dels fordi det vurderes at virksomhederne kan have glæde af vejledning omkring affaldshåndtering.

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020