Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Miljøtilsyn og brugerbetaling

Industri

Den 1. januar 2007 overtog kommunerne miljøkontrollen med alle virksomheder bortset fra nogle få meget store og komplicerede virksomheder, hvor statens miljøcentre foretager miljøkontrollen.

Natur- og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune har således gennem en årrække ført tilsyn med en lang række virksomheder i kommunen. Ved tilsynet undersøges det, om der er problemer med spildevand, affald, jordforurening, luft eller støj, og kommunen griber ind med påbud, forbud, indskærpelser med videre, når det er nødvendigt.
 
Fra 1. maj 2016 skal kommunernes miljøtilsyn indberettes i DMA- digital miljøadministration og tilsynsindberetning.

Tilsynsindberetning for landbrug og industri for 2016 og efterfølgende år kan ses på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration under Rapporter.

Lovgivningen

Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunerne og staten at føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.
I bekendtgørelsen om miljøtilsyn er der bl.a. fastsat regler om, hvordan miljøtilsyn planlægges og hvor ofte der skal føres tilsyn. læs mere her:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn
Vejledning om miljøtilsyn

Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn med virksomheder.

Der er brugerbetaling for kommunernes arbejde med miljøgodkendelse samt miljøtilsyn for en stor gruppe af virksomheder. Hvilke virksomheder det drejer sig om fremgår af

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Brugerbetaling opgøres efter de nærmere takster og regler fastsat i bekendtgørelsens bilag 2.

Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetaling allerede er opkrævet. Læs mere på:

Miljøtilsynsplan

Middelfart Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og landbrug. Planen beskriver, hvordan tilsyn med virksomheder og landbrug overordnet vil blive planlagt og gennemført.

Planen er gældende fra den 1. januar 2018. Miljøtilsynsplanen vil blive opdateret mindst hvert 4. år.

Se Miljøtilsynsplanen 2018

Offentliggørelse af miljøtilsynsrapporter

Kommunen har pligt til at offentliggøre miljøtilsynsrapporter for virksomheder omfattet af Bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Du finder miljøtilsynsrapporterne for tilsyn udført frem til 1. maj 2016 her, for tilsyn udført efter 1. maj 2016 finder du tilsynsrapporterne på Miljøstyrelsens side for Digital MiljøAdministration.

Frekvenser for tilsyn

Tilsynsindsatsen for miljøtilsyn tilrettelægges efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Om kampagnetilsyn

Tilsyn på virksomheder og landbrug

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.

Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.

Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.

Kampagnetilsyn for industri 2016
Kampagnetilsyn for industri 2017

 

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020