Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Den, der midlertidigt vil foretage følgende støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, som

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygningsfacadebehandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående konstruktioner

skal anmelde det til kommunen. Anmeldelsen skal ske i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.


Anmeldelse skal ske senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes og som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Varighed af driftsperioden
  • Fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer
  • Foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af forurening og gener for omgivelserne

Brug eventuelt kommunens anmeldelsesskema

Anmeldelse skal ske til Natur- & Miljøafdelingen, som herefter kan stille krav om, hvordan eventuel forurening og gener kan mindskes.

Du kan læse om mere om retningslinjer for midlertidige aktiviteter.

Du kan sende anmeldelse til Natur- & Miljøafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart på e-mail teknik@middelfart.dk.  Du er desuden velkommen til at kontakte kommunens industrigruppe på tlf. 8888 5500, hvis du har spørgsmål.