Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Luft, lugt og støj

Industri

Udledning af forurening til luften

Luftforureningen fra virksomheder er reguleret i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud samt en række bekendtgørelser.

I visse sager om væsentlige lugt- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivning.

Miljøgodkendelser og påbud

I luftvejledningen findes den samlede beskrivelse af, hvordan luftforurening fra virksomheder reguleres ved emissionsgrænser og ved kontrol hermed. Desuden beskrives brugen af B-værdier og OML-beregninger til vurdering af påvirkningen i omgivelserne af en luftforureningsparameter.

Lugt

Lugtvejledningen beskriver håndtering af lugtproblemer.

Læs Miljøstyrelsens vejledninger om luft og lugt her: Miljøministeriets lugtvejledning

Når virksomheden etablerer nye afkast

Godkendelsespligtige virksomheder skal som hovedregel anmelde nye afkast til kommunen, inden de etableres. Vi vurderer så, om virksomheden kan etablere afkastet uden videre, eller om det kræver en godkendelse eller et påbud med krav til udledningen/afkastet. Maskinværksteder over 1000 m2 og autoværksteder har pligt til at anmelde etablering eller ændring af afkast. Det kan også være en fordel for andre virksomheder at kontakte kommunen, inden de etablerer nye afkast eller benytter nye produkter, som kan forurene mere.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf.: 88 88 55 00

Hvad er støj?

Støj er uønsket lyd.

Støj kommer fra trafik, virksomheder, landbrug, restauranter, diskoteker, naboer og meget andet. Miljøstyrelsen har fastsat nogle vejledende støjgrænser.

Hvad betyder de vejledende støjgrænser for virksomheder?

Virksomheders støjgrænser kan variere fra de vejledende grænser, men kommunen bruger grænseværdierne i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud. Kommunen kan lempe eller skærpe støjgrænserne, og derefter gælder støjgrænserne for virksomheden.

Hvad kan du gøre, hvis der er klager over din virksomhed?

Den bedste løsning vil ofte være en god dialog med den, der klager. Ofte kan ændringer af arbejdsgangen eller mindre foranstaltninger være nok til at reducere støjen til et acceptabelt niveau.
Der vil ofte være penge at spare for virksomheden, hvis problemet løses mellem parterne - uden at involvere kommunen.

Sådan behandler kommunen en klage

Vi foretager ofte en orienterende støjmåling, når vi modtager en klage. Ud fra den vurderer vi, om klagen er berettiget.

Hvornår er en klage berettiget?

Det er den som udgangspunkt hvis:
  • Støjen er højere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

  • Støjvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse eller påbud er overskredet

Høring hos virksomheden

Hvis støjklagen er berettiget, vurderer vi, om virksomheden skal have et påbud om at dæmpe støjen eller at undersøge støjen. Inden kommunen giver et påbud, får virksomheden mulighed for at udtale sig. Når vi har modtaget virksomhedens kommentarer, beslutter kommunen, om virksomheden skal have et påbud.

Hvis virksomheden allerede har et påbud eller en miljøgodkendelse, der sætter grænser for støjen, går processen ofte hurtigere, fordi:

• En orienterende støjmåling kan vise om klagen er berettiget
• Kommunen kan indskærpe de allerede gældende grænser for støjen
• Virksomheden skal dæmpe støjen og dokumentere, at støjen er dæmpet til under den gældende grænse

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
24. marts 2021