Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

§ 42 virksomheder

Der er tale om virksomheder, der ikke er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen eller Tilsynsbekendtgørelsen. I stedet reguleres der efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

Det kan for eksempel være en tandlægeklinik, et pizzeria eller et supermarked.

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er en § 42-virksomhed, så kontakt Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 88885500.

                              billede supermarked

Skal jeg anmelde min virksomhed eller ej?
Du skal som hovedregel ikke anmelde en § 42-virksomhed til miljømyndigheden, før den starter. Hvis etablering, udvidelser eller ændringer af virksomheden kan påvirke omgivelserne med for eksempel spildevand, stoffer til luften eller støj, skal kommunen kontaktes.

Spildevand
Hvis virksomhedens aktiviteter giver spildevand, skal den altid søge om spildevandstilladelse. 

                             Industri

Affald
Alle virksomheder, der producerer eller opbevarer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår gener eller forurening af:

  • Luft
  • Vand
  • Jord

Du kan læse mere om bortskaffelse af affald ved Affald og Genbrug.

Miljøgener
Hvis en § 42-virksomhed forurener omgivelserne eller generer naboerne, kan kommunen pålægge virksomheden at forbedre forholdene.

Sidst opdateret af Webmaster
28. april 2016

Kontakt

Teknik- & Miljøforvaltningen
Natur og Miljø
Nytorv 9
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5500
teknik@middelfart.dk

Miljøuheld

Hvis du opdager et miljøuheld: Ring 112

Læs mere her