Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Uddannelse og dobbelt kompetenceløft

Formål

Middelfart kommune ønsker at tiltrække nye virksomheder og bistå med at udvikle rammerne for de eksisterende virksomheder. Med udgangspunkt i en periode med vækst sammenholdt med den lave ledighed, oplever Middelfart kommunes virksomheder en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft – særligt indenfor områder med behov for faglært arbejdskraft, eks. industri/produktion, det betyder at virksomheder siger nej tak til ordrer og dermed bremses vækst og velfærd.

Den lave ledighed betyder at virksomhederne ikke kan finde kandidater med efterspurgte kompetencer blandt ledige og derfor må lede efter kandidater der allerede er i job, med øget lønkonkurrence til følge.

Samtidig viser en midtvejsrapport fra STAR, om afdækning af virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft baseret på elektroniske jobopslag, at der er ændrede kompetencekrav til medarbejdere indenfor en lang række af fagområder.

For at understøtte vækst og velfærd er det derfor vigtigt med en indsats med fokus på uddannelses- og kompetenceløft hos den eksisterende arbejdskraft i virksomhederne så disse rustes til nye kompetencekrav og som løfter kompetenceniveauet i virksomhederne generelt, til gavn for vækst og velfærd. Kompetence og uddannelsesløftet skal både have fokus på at løfte fra ufaglært til faglært, fra faglært til specialist/tekniker, for at udvikle yderligere potentiale hos eksisterende medarbejder i virksomhederne, så der sikres en varig tilknytning til arbejdsmarkedet til gavn for både virksomhed og borger.

Den kommende ny videre- og efteruddannelses struktur giver gode muligheder for, at virksomhederne internt kan kompetenceudvikle allerede ansatte medarbejdere, men, i sær for mindre virksomheder uden HR-ressourcer, opleves opgaven med behovsafdækning og kompetenceafklaring som uoverkommelig, på grund af travlhed og et kompliceret og bureaukratisk uddannelsessystem.

Fokuspunkterne for indsatsen skal derfor være, i samskabelse med uddannelsesinstitutioner, erhvervscenter, faglige organisationer og erhvervsliv, at udvikle og eksekvere modeller for uddannelses og kompetenceløft af den eksisterende arbejdskraft for at understøtte vækst og velfærd i Middelfart Kommune.

For at understøtte at Middelfart Kommune i fremtiden også vil være leveringsdygtig i kvalificeret arbejdskraft, vil et yderligere fokuspunkt være den unge generation og deres tilvalg af erhvervsuddannelser. 2 af 3

Fokuspunkter for indsatsen

Middelfart Kommune/Job- og Vækstcenteret har den koordinerende og faciliterende rolle i forhold til gennemførelse af indsatsen, der skal ske i samskabelse med parterne på området: uddannelsesinstitutioner, erhvervscenter, faglige organisationer og virksomhederne. Opgaven vil være at understøtte virksomhedernes vækst ved hjælp af målrettede uddannelses- og kompetenceløft, specifikt ved at støtte virksomhederne til:

Behovsafdækning af kompetencer, herunder:

  • Afdækning og identificering af eksisterende og begyndende mangelområder
  • Afdækning og identificering af ændrede kompetencekrav.
  • Fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere til at afhjælpe faglærte så der kan frigøre tid/ressourcer til fagspecifikke opgaver.
  • Realkompetencevurdering af medarbejdere

Støtte til/koordinering af udvikling og eksekvering af konkrete uddannelses- og kompetenceløft i virksomhederne, herunder:

  • Voksenlærlinge-forløb
  • Kursus-/uddannelsesforløb målrettet konkrete brancher/fagområder med mangel eller begyndende mangel på arbejdskraft.
  • Bistand til bureaukrati/papirarbejde, ansøgninger m.m. – herunder jobrotation, uddannelse af ledige til at overtage opgaver mens medarbejdere/medarbejdergruppe er på uddannelse/kursus.

For at afdække behov og mulighedsfelt benyttes både struktureret viden og data om arbejdsmarkedet, sammenholdt med kvalitative undersøgelser i samarbejde med lokale virksomheder.

Som forebyggende indsats arbejdes der med praktikpladser og en garantiordning i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder det etablerede samarbejde med dansk Byggeri og Dansk Industri samt initiativerne under Åben Skole som alle understøtter arbejdet med at få flere unge til at vælge erhvervslivet som en karrievej.

I dette arbejde, vil der være behov for at få afdække behov og muligheder for fleksible transportmuligheder fra yderområder til uddannelsesinstitutioner fx gennem:

  • Flextransport for studerende
  • En uddannelsesbus som i Assens Kommune

Et fokusområde vil også være ungdomsboliger/kollegieboliger. Etableringen af disse ville også kunne understøtte initiativer som kan løfte indsatsen på Ungeområdet – eksempelvis mentorordning ml. ressourcestærke unge og mindre-ressourcestærke unge.

Involvering og engagement

Indsatsen skal funderes i allerede eksisterende netværk og samarbejder mellem Kommune/Job- og Vækstcenter, uddannelsesinstitutioner, erhvervscenter, faglige organisationer og virksomhederne. Samtidig skal indsatsen bygge på videreudvikling af eksisterende indsatser for målrettet kompetenceudvikling af ledige i samarbejde med virksomheder, med fokus på nytænkning i forhold til udvikling af målrettede uddannelses- og kompetenceforløb der kan skabe direkte værdi for virksomhederne i kommunen.

Middelfart Kommune/Job- og Vækstcenters vil have en koordinerende rolle i indsatsen i forhold til at involvere relevante aktører og facilitere konkrete initiativer i forhold til indsatsens fokusområder. Samtidig vil Middelfart Kommune/Job- og Vækstcenter stå for videns-samling og vidensdeling, så erfaringer og udviklede moddeller for uddannelse- og kompetenceløft kan deles i netværk og blandt relevante aktører, så indsatsen sikres lokale forankring. 3 af 3

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Identificering og kortlægning af relevante aktører/interessenter.

Opstart

Etablering og facilitering af samskabende netværk der udvikler og eksekverer konkrete initiativer for kompetenceløft af medarbejdere i lokale virksomheder

Opstart/løbende

Identificering af områder m. mangel eller begyndende mangel på arbejdskraft – via eksisterende og opsøgende indsats.

Opstart/Løbende

Udvikling af modeller til kompetenceløft internt i virksomheder.

Løbende

Udvikling af relevante kursus/uddannelsestilbud målrettet områder med mangel på arbejdskraft.

Løbende

Kampagne målrettet voksenlærlingeordningen

Efter behov

Evaluering/opsamling/vidensdeling

Løbende

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020

Kontakt:

Per Rasmussen
Tlf. 8888 4974
per.rasmussen@middelfart.dk