Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Sundheds- og frivillighedscenter

Formål

Igennem de sidste år har Middelfart Kommune og Region Syddanmark haft fokus på at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for at imødekomme de sundhedsudfordringer kommunerne står overfor i nær fremtid. Middelfart Kommune ønsker i den forbindelse at etablere et bynært sundhedscenter, hvor fremtidens sundhedsudfordringer kan varetages i et sundt og gensidigt inspirerende arbejdsmiljø.

Hvorfor så et sundhedscenter i Middelfart? Det er der flere grunde til: 

  1. Kongshøjscentret har nedslidte og utidssvarende rammer med løbende negative konsekvenser; for borgere i form af utidssvarende og nedslidte rehabiliteringspladser og træningsmuligheder, for medarbejdere i form af kritisable arbejdsmiljømæssige forhold. Den nuværende lokalitet på Kongshøjcentret giver således ikke mulighed for at levere sundhedsydelser af tilstrækkelig høj kvalitet, hvilket senest er blevet pointeret i arbejdsmiljørapport af Veritas.  
  2. Centerdelen på Skovgade plejehjem indgår i det kommunale P30 beslutningsgrundlag, og indgår derfor i kataloget over mulige kommunale bygninger, som skal sælges. Hvis dette bliver effektueret, medfører det ligeledes, at der for forvaltningens funktioner for Sundhed og Træning, skal findes anden placering.
  3. Med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal borgerens nærmiljø styrkes, her er et væsentligt fokus på at forebygge unødvendige (gen-) indlæggelser samt at sikre tidlig hjemtagning af borgere efter endt sygehusbehandling. Borgerne tilbydes tættere og mere kontinuerlig observation, i tæt samarbejde med den behandlingsansvarlige kommunale læge.
  4. Læring af Covid-19 situationen. Covid-19 situationen har medført en intensivering i det tværsektorielle samarbejde om patientforløbet, herunder fra sygehus til kommune og mellem almen praksis og kommune. Lokalt har Covid-19 situationen også lært os et øget behov for koordineret sektorgang, et behov for fuld kapacitetsdygtige pladser samt behovet for et tæt samarbejde med almen praksis, idet den lokale lægebemanding i Middelfart Kommune ender med behandlingsansvaret for borgerne på de kommunale midlertidige pladser.
  5. Den demografiske udvikling i Middelfart Kommune indikerer et større antal af ældre borgere.

Sundhedscenter Middelfart skal derfor med et stærkt fagligt fundament og en tværsektoriel tilgang være hele kommunens sundhedscenter geografisk placeret i umiddelbar nærhed af Sygehus Lillebælt.

Fokuspunkter for indsatsen

Visionen for Sundhedscenter Middelfart tager udgangspunkt i borgernære fællesskaber og sundhedsfremmende løsninger, hvor borgerne med baggrund i en rehabiliterende tilgang tager medansvar for egne sundhedsforløb, og hvor rammerne for dette muliggøres af et tæt sektoroverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark, Middelfart Kommune, almen praksis og civilsamfundet. Der vil i centeret blive behandlet, forebygget og rehabiliteret, og det vil være intentionen at skabe mest mulig sammenhæng, nærhed og kvalitet for kommunens borgere. Endelig vil det også være centralt at skabe et hus, der i udformning og praktisk anvendelse er multifunktionelt, og hvor der er fokus på bæredygtige klimaløsninger, såvel i byggeri som i den praktiske anvendelse. Huset vil derfor blive bygget i henhold til retningslinjerne for opnåelse af DGNB certificering.

Involvering og engagement

I etableringen af Sundhedscenter Middelfart involverer Byrådet en lang række vigtige interessenter:

Region Syddanmark

Sygehus Lillebælt

Psykiatrien i Region Syddanmark

Almen praksis

Apotek

Patientforeninger

Frivillige og råd i Middelfart Kommune

Klimasagkundskab

Kommunale ledere og medarbejdere

Byggerådgiver er Arkitema Architects, der oprindeligt skulle have stået for workshops med ovennævnte i marts og april 2020. Disse måtte dog aflyses grundet Covid-19, og vil i stedet blive afviklet som input til konkret byggeprogram, forventet afvikling i august / september 2020.

Social- og Sundhedsudvalget er det primære fagudvalg, yderligere er der nedsat politisk styregruppe med deltagelse af politikere fra kommune og Region Syddanmark.

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Arkitema Architects valgt som byggerådgiver

Februar 2020

Første møde i tværgående politisk styregruppe

Maj 2020

Byrådsseminar præsentation af status

Marts 2020

Adm. styregruppe møder

Løbende 2020

Prospekt præsenteres for byrådet i Middelfart Kommune

Juni 2020

Ved politisk tilsagn, udbudsproces indledes

August 2020

Workshops med interessenter

September 2020

Bygherre til udarbejdelse af byggeprogram fundet

Ultimo 2020

Kontakt

Ole Qvortrup Larsen
Tlf.: 8888 4677
ole.qvortrupLarsen@Middelfart.dk