Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Sund krop i bevægelse

Formål

I den kommende Sundhedsaftale, er en af de politiske visioner at forebygge overvægt hos børn og unge. I Middelfart Kommune ved vi, at vi følger den tendens, der ses på landsplan – at flere og flere, heriblandt børn – bliver overvægtige. Overvægt kan for en stor dels vedkommende forebygges gennem gode vaner, bl.a. på kost og bevægelsesområdet. Sundhedsafdelingen og afdelingen for Skole- og dagtilbud, at der laves en flerstrenget indsats, hvor fokus er på, at eleverne bliver selvtransporterende til og fra skole.

Fokuspunkter for indsatsen

Lokalt arbejde med forebyggelse af overvægt

1) Sundhedsafdelingen og Skole- og dagtilbud foreslår, at der laves en flerstrenget indsats, hvor fokus er sundhed og bevægelse. Alle skoler og deres skolebestyrelser skal udarbejde en bevægelsespolitik med fokus på, at så mange elever som muligt bliver selvtransporterende.

Den samlede bevægelsespolitik skal på den enkelte skole indeholde forslag til, hvordan den enkelte elev bliver selvtransporterende til og fra skole.

Hver skolebestyrelse er kreativ ind i at arbejde med tiltag, såsom:

  • gåbus
  • cykelbus
  • sjov skolesti
  • konkurrencer på tværs af klasser, årgange, skoler
  • deltagelse i nationale kampagner (f.eks. Alle Børn Cykler, Lys på med Ludvig)
  • opsættelse af poster med QR koder, hvor man kan indlægge opgaver, der kan bruges i undervisningen eller lignende

2) Derudover er det planlagt at implementere Holbæk modellen i efteråret 2019. Holbæk modellen er et tilbud til overvægtige børn og deres familier, hvor de modtager kost- og motionsplan tilrettelagt det enkelte barn. Derudover er der regelmæssig opfølgning. Dette arbejde foregår i samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Sundhedsplejen.

Evaluering

Ad 1) I skolesundhedsprofilerne, der gennemføres i 0., 4. og 8. klasse, spørges eleverne, om de kommer aktivt til skole (gå, cykle, rulleskøjter mm). Målsætningen blev for nogle år siden fastsat til, at 80 % af eleverne skulle være selvtransporterende mindst en gang om ugen blandt 4. og 8. klasses eleverne. Udviklingen følges i skolesundhedsprofilerne en gang om året (forår).

Ad 2) Evaluering varetages af Malene Panduro Christensen, leder af sundhedstjenesten.

Da indsatsen er tværgående, holdes flere udvalg orienteret om progressionen i indsatsen: Skoleudvalget, Teknik og Miljø og Social- og Sundhedsudvalget.

Procesplan

Aktiv transport

 

Aktiviteter

 

 

Tid

Involvering af skoler og skolebestyrelser

 

Forår 2019

Opfølgning ift. selvtransporterende børn, via skolesundhedsprofiler

Forår 2019 og forår 2020

Udarbejdelse af beskrivelser for fokus på bevægelse på de enkelte skoler

Efterår 2019

Igangsættelse af aktiviteter på skolerne

Efterår 2019

 

Holbæk modellen

Der er lavet en procesplan for indførelse af Holbæk modellen. Arbejdet ligger ved Malene Panduro Christensen, leder af Sundhedstjenesten i samarbejde med Vickie Kramer Bang, teamleder for Udviklingsafdelingen.

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
09. juni 2020

Kontakt:
 
Grete Berggren
grete.berggren@middelfart.dk