Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Staurby Skov - Naturen som udviklingsmotor

Formål

Igennem indsatsen vil vi forbedre naturværdierne, skabe bedre mulighed for at komme ud i naturen og øge interessen for naturen. Vi vil øge viden om naturen og lysten til at være med i naturprojekter og udviklingsprocesser i lokalbefolkningen, hos det lokale erhvervsliv, blandt mulige tilflyttere, hos turister og andre besøgende. Naturindsatsen skal altså foruden naturforbedringer understøtte bosætning, turisme, sundhed, læring og de rekreative muligheder.

Indsatsen relaterer sig til Byrådets mål: ”Der skal være fokus på at realisere stiplanens sammenhængende system af rekreative forbindelser, herunder de 2 store gennemgående stiforbindelser Banestien og Kyststien. Desuden udvikles nye og igangværende projekter indenfor naturområdet, f.eks. Naturpark Lillebælt, Hindsgavl Dyrehave og Ejby Mose-projektet…”.

Fokuspunkter for indsatsen

Der tages udgangspunkt i Staurby Skov, som Middelfart Kommune fra 2016 har forpagtet. Ved overtagelsen af denne bynære skov, skaber Middelfart Kommune helt nye rekreative muligheder for befolkningen.

Kommunen ejer skovene på Hindsgavl, og p.g.a. deres beliggenhed og publikumsvenlighed er de meget besøgte. Nogle af de ønsker, som i dag er svære at imødekomme på Hindsgavl vil kunne imødekommes i Staurby Skov. Med god planlægning og zoneinddeling vil Staurby Skov kunne udvikles til en skov, hvor der både er plads til de aktive sportsudøvere, børnefamilierne og til den der nyder skovens ro og naturværdier.

Ved forpagtning/overtagelse af Staurby Skov vil det tage en årrække at udvikle skoven i en publikumsvenlig og rekreativ retning. Der bør gennemføres en planlægningsproces med inddragelse af borgere og interessenter, naboer og foreninger, sponsorer og fonde, før Byrådet endeligt fastlægger skovens fremtidige udvikling. Efter en fase med anlæg (af f.eks. stier, gangbroer, madpakkehus, fugletårn, cykelbane, løberuter m.v.), vil skoven kunne overgå til rekreativ skovdrift. Igennem de seneste år har Middelfart Kommune iværksat en række projekter, hvor det at skabe naturforbedringer sættes ind i en større sammenhæng med henblik på at skabe lokal udvikling og nye muligheder for borgere, erhverv, turister m.fl. Her kan nævnes: 

  • Naturpark Lillebælt. Endelig godkendelse af Naturpark Lillebælt senest i 2017. Middelfart Kommune løfter sekretariatsopgaven for de tre kommuner Kolding, Fredericia og Middelfart. Der satses på konkrete projekter med fokus på natur og friluftsliv i det marine og kystnære miljø.
  • Fortsat udvikling af Hindsgavl Dyrehave og Naturcenter Hindsgavl. I løbet af 2016 udarbejdes en plan for yderligere aktivitetsmuligheder på arealet ved naturcenteret. Der gennemføres en plantning på dele af slettearealet. Naturvejledningen udvikles med nye målsætninger hvert år samt med nye aktivitetstilbud i centeret.
  • Implementering af stiplanens indsatser vedr. rekreative stier
  • EU-Life projekt i Natura 2000 området ved Lillebælt.
  • Ejby Mose, naturudvikling og borgerinvolvering.
  • Udvikling af faciliteter, f.eks. fugletårn ved Føns Vang og hundeskov ved Østre Hougvej.

Involvering og engagement

Der er mange interessenter, der med fordel kan involveres i udviklingsprojektet og bidrage med viden om ridning, cykling, løb, skoler/institutioner, udvikling af natur, planter og dyreliv, stier m.v. Indsatsen går på tværs af forskellige politikområder. Der kan derfor foreslås overordnet styring på tværs af de politiske områder med etablering af et § 17 stk 4 udvalg med medlemmer fra Byrådet samt lokale borger- og foreningsrepræsentanter. Der skal nedsættes et sekretariat for opgaven, der skal servicere og koordinere møder i udvalg og grupper, sikre sammenhængende planer, sikre den praktiske gennemførelse af skovens udvikling og sikre samarbejde på tværs imellem fagforvaltningerne.

Procesplan
 
 

Aktiviteter   Tid
Nedsættelse af sekretariat, udvalg og grupper.
Opstart planlægning.
 2016
Planlægning og gennemførelse af tiltag  senest aug. 2017
Gennemførelse af tiltag  2017 - 2018

Se mere om Staurby Skov her.

Sidst opdateret af Lene Aaby
23. juni 2017

Kontakt

Niels Ole Præstbro
tlf. 8888 4892
Niels.OlePraestbro@middelfart.dk