Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Kultur og events

Formål
Middelfart Kommune skal være en aktiv del af Trekantområdets Kulturmetropol i 2016 og skabe et sammenhængende kulturområde i de seks kommuner, der giver mening og værdi for borgerne. For at kunne give et engageret bidrag i denne satsning, kræver det, at kultur og events i Middelfart Kommune tænkes bedre sammen. Det skal understøttes af at styrke kul-turøen med at udvikle, og understøtte et aktivt og vidtspændende kulturliv i Middelfart, og at det i fremtiden skal være et endnu mere indbydende fristed for Middelfarts borgere.

Det overordnede mål med en indsats for kultur og events er at styrke og videreudvikle ”det gode liv” for alle generationer af borgere i Middelfart kommune – og for gæster/tilflyttere.

Indsatsen understøtter Middelfart Kommunes vision ”Broerne begynder her” og relaterer sig i særlig grad til følgende af visionens hovedmål: ”Et godt sted at bo og leve” og ”Den grønne vækstkommune”.

Fokuspunkter for indsatsen
Der skabes et program med kultur- og events alle årets 366 dage sammen med de øvrige Trekantkommuner. Middelfart Kommune skal skabe et program med forskellige små og store kulturarrangementer og events i 2016. Middelfart Kommune skal bidrage med:

  • 2 store attraktive events/arrangementer i 2016 og
  • dagens arrangement – 5-6 stk. pr. måned.

Det vil både være kommunale og ikke-kommunale arrangementer og events.

Derudover vil der være en særlig indsats omkring KulturØen, hvor der bliver arbejdet med:

  • Udendørs café
  • Mere udendørsservering fra restaurant
  • Legeredskaber på KulturØpladsen
  • Lys på bygningen
  • Indretningen af KulturØ og åbent bibliotek
  • At skabe en scene for børn/ungeindsatsen Mit Middelfart, hvor der gives smagsprøver på ungdomsskolens musical, musikskolens koncerter, film/medie-produktioner, kunst-installationer, danse- og gymnastikforestillinger mv.

Involvering og engagement
I forbindelse med, at indretningsplanerne for KulturØen bliver effektueret, vil der blive afholdt workshops for de interessenter, der kunne tænkes at bidrage med kultur og events. Det kan dreje sig om interessenter indenfor eksempelvis sport, musik, kunst, museumsaktiviteter, restauration, handel, landdistriktsudvikling og turismevirksomhed.

Der vil ligeledes blive afholdt workshops med børn/unge-kulturnetværket og unge-repræsentanter mhp. præsentation af aktiviteter i regi af ”Mit Middelfart” og kommunens Unge-indsats.

Derudover vil forvaltningen afdække de eksisterende økonomiske muligheder for at sætte yderligere arrangementer og events i søen. Det vil ske som et supplement til de aktiviteter, der i forvejen støttes.

Der vil på den baggrund blive udarbejdet et mulighedskatalog til politisk drøftelse i BKF og ØU i relation til Trekantområdets Kulturmetropol 2016. Mulighedskataloget vil foreligge ultimo september 2015.

Der nedsættes en styregruppe bestående af Charlotte Pedersen og Martin Albertsen, der med administrativ bistand fra bibliotek og Staben forestår processen.

Procesplan

Aktiviteter Tid
Den politiske styregruppe for kulturår 2016 giver til-sagn/afslag vedr. kommunale bidrag med større event/økonomi til kulturåret 20. maj 2015
Kulturår 2016 planlægges af koordinationsgruppe/adm. styregruppe i Trekantområdet Juni 2015
Interessentmøde vedrørende aktiviteter i 2016 Ultimo august 2015
Drøftelse mellem BKF og ØU om mulighedskatalog Ultimo september 2015

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
25. september 2015

Kontakt

Charlotte Pedersen
Tlf.: 8888 5212
Charlotte.Pedersen@middelfart.dk
Broerne begynder her