Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Integration

Formål

At udvikle integrationsindsatsen for nye borgere af anden etnisk oprindelse/ flygtninge i kommunen, således at indsatsen bygger bro mellem de kompetencer og den kultur, som disse borgere kommer med fra deres hjemland og de nye kompetencer og den nye kultur, de skal tilegne sig i Danmark.

Indsatsen skal sigte mod hovedmålet ”Fokus på konkrete resultater og ”Et godt sted at bo og leve”. Ligeledes har den fokus på det politiske mål om ”Kompetenceudvikling af ledige”.

Således er formålet med indsatsen at skabe mulighederne for at disse nye borgere kan blive selvforsørgende og dermed være medskabere af vækst.

Fokuspunkter for indsatsen

I forhold til opfyldelse af visionen og de politiske mål, vil fokuspunkter for indsatsen integration blandt andet være:
  • Boligplacering i hele kommunen
  • Hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet og tæt samarbejde med virksomheder
  • Fokus på danskuddannelse
  • Integrationsindsatser i familier koordineres på tværs af forvaltninger
  • Innovativt samarbejde med civilsamfund (frivillige, organisationer, foreninger og lokal-samfund og -råd)
  • Aktiv og bevidst anvendelse af disse borgeres kompetencer og potentialer i indsatsen
  • Engagement og fælles ansvar på tværs af fagudvalg og forvaltninger

Involvering og engagement

Forudsætningen for vellykket integration er en tæt lokalpolitisk involvering. Det kræver engagement på tværs af fagudvalg, forvaltninger, virksomheder og civilsamfund.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har det primære ansvar for indsatsen, men i tæt dialog med andre fagudvalg og civilsamfund.

Der nedsættes en tværgående indsatsgruppe på chefniveau og en indsatsgruppe på teamlederniveau, som skal sikre udvikling og koordinering af indsats samt medarbejderkompetenceudvikling.

Procesplan

Aktiviteter Tid
Overvejelser om udvalg/ råd med inddragelse af interessenter  
Nedsættelse af tværgående chefgruppe  
Nedsættelse af indsatsgruppe (teamledere)  

 

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020

Kontakt

Jeanette Johansen
Tlf.: 8888 5190
jeanette.johansen2@middelfart.dk