Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Fremtidens boligudbygning

Byliv, attraktivitet og sammenhængskraft

Formål

Indsatsen for fremtidens boligudbygning er næste skridt i arbejdet for at gøre Middelfart Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve i Danmarks grønne vækstkommune. Indsatsen skal opfylde de politiske mål om at skabe grundlaget for et varieret udbud af boliger, som tilgodeser fremtidens efterspørgsel på boliger. Indsatsen skal understøtte befolkningsvækst, bæredygtighed og være med til at skabe rammerne for et aktivt civilsamfund og stærke fællesskaber i såvel nye som i eksisterende boligområder.

Ambition for indsatsen er, at Middelfart Kommune i 2024 har 40.000 indbyggere. Indsatsen har fokus på boligforsyningen i hele kommunen – fra Båring over Gelsted til havnen i Middelfart og alle de andre lokationer, hvor borgerne efterspørger boliger.

Fokuspunkter for indsatsen

Indsatsen skal

 • støtte Middelfart Kommunes ambitioner om fortsat udvikling af byliv, attraktivitet og sammenhængskraft i hele kommunen,
 • støtte et bredt udbud af boliger, som tilgodeser fremtidens boligefterspørgsel i de kommende år,
 • sikre en boligudbygning, der har fokus på livskvalitet, fællesskaber (seniorer, på tværs af generation m.v) og sammenhængskraft,
 • bidrage til at boligområder i de kommende mange år udvikler sig socialt hensigtsmæssigt, det gælder både nye og eksisterende områder,
 • sikre en bæredygtig boligudbygning, hvor bæredygtighedskriterier indarbejdes i såvel byggerier (DGNB, Svanemærket eller lign.) som omgivelserne (biodiversitet, LAR, etc.)
 • Fremme mangfoldige og blandede boligområder, hvor forskellige befolkningsgrupper lever sammen,
 • Sikre en god balance mellem private og almene boliger.

Som et fundament for indsatsen sammenfattes de senere års boligudbygning (siden 2018), de projekter, der senest er besluttet samt de projekter, der er i pipeline:

 • Sted / bysamfund
 • Omfang / antal enheder
 • Art (etage, en familie, tæt-lav)
 • Ejerforhold mv.

Indsatsens første planlægningsperiode vil bestå af en række forskellige aktiviteter, der hver for sig, men på forskellig måde kan bidrage til at skabe et fundament for de kommende års boligudbygning, men også viden og data om fremtidens efterspøgelse af boligombygningen.

Der er her primært tale om at indsamle viden og data om boligudbygning via statistiske data men også gennem forskellige aktører. Dette materiale vil danne grundlag for forskellige mulige aktiviteter, som vil blive nærmere beskrevet, når det gælder indhold, tidsplan m.m.

Den viden, der høstes i indsatsen for bæredygtige lokalsamfund indarbejdes.

Involvering og engagement

Middelfart Kommune er en stærk bosætningskommune i kraft af sin beliggenhed med tæt adgang til jobs, uddannelse, kultur, oplevelser mv. Desuden besidder kommunes geografi attraktive og levende bysamfund. Og endelig toppes det hele af en rekreativ natur, hvor der er rigtig gode muligheder for både at nyde og udfolde sig.

I udviklingen og udarbejdelsen af boligudbygningsindsatsen lægges det op til involvering af en række nøgleaktører, der alle besidder viden om efterspørgsel, tendenser, marked mv.

Nøgleaktørerne er

 • ejendomsmæglere,
 • investorer,
 • pensionskasser,
 • udviklingsselskaber,
 • boligorganisationer,
 • interesserede borgere,
 • andre?

Endelig lægges der også op til en åben session for interesserede borgere, fællesskaber m.fl.

Økonomiudvalget har den politiske koordinerende og faciliterende rolle i forhold til gennemførelse af indsatsen, der skal ske i en samskabelse med aktørerne på området.

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Indsamling af baggrundsdata (forvaltningen)

Maj/juni

Kortlægning/behovsanalyse af fremtidige boligformer

Forvaltningen i samarbejde med aktører:

 • Almene boligorganisationer
 • Private investorer
 • Borgere

August/september

Sammenfatning af boligudbygningsindsats version 1

Oktober

Kontakt

Lone Damgård
Tlf.: 8888 5025
lone.damgaard@middelfart.dk