Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Fælles unge - Fælles ansvar

Byrådet igangsatte indsatsen Fælles unge – Fælles ansvar i 2015.

Vision:

At alle unge skal have mulighed for - og opbakning til at gennemføre en ungdomsuddannelse i bestræbelsen på at blive selvforsørgende og opnå større livskvalitet.

Handling:

Overordnet prioriterer Ungeindsatsen handlinger, som kan gøre ungeindsatsen fælles og som har afsæt i, hvad vi kan gøre fælles på tværs af vore forvaltninger.

Målsætningen er:

 • At flere unge går i ordinær uddannelse på SU
 • At færre unge har behov for senere foranstaltninger
 • At flere unge bliver selvforsørgende
 • Tidligere indsats og derfor mindre behov for sagsbehandling
 • Målrettet indsats fra det enkelte fagområde

Handlinger i ungeindsatsen 2016 – 2019:

Fokuspunkt ”Unge i misbrug”:

 • Udvikling af et mobilitetsprojekt, som styrker såvel den forebyggende og opsøgende indsats som den mere behandlende indsats.

Fokuspunkt ”Ungeledighed”: Målgrupperne 18 – 30 år-årige.

 • Unge debutanter
 • Unge i job
 • Aktivitetsparate unge

Fokuspunkt: ”Ikke-uddannelsesparate unge”:

 • Fokuseret vejledningsindsats/ udvikling af handleplaner
 • Turboforløb i 8. klasse
 • Karrierelæring på tværs
 • Fælles Fraværsindsats 

Fælles unge – Fælles ansvar er også:

”Samarbejdsmodellen – Vejen til Uddannelse & Job”, en metodetilgang: http://samarbejdsmodellen.middelfart.dk/

”Årstræf”, som afholdes hvert år den 3. onsdag i november med deltagelse af alle aktører på ungeområdet i Middelfart Kommune: http://www.middelfart.dk/Borger/Unge/Falles%20unge%20Falles%20ansvar

Ungeindsatsen Fælles unge - Fælles ansvar kan du læse mere om her: http://www.middelfart.dk/Borger/Unge/Falles%20unge%20Falles%20ansvar

 

 

 

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
09. juni 2020

Kontakt

Bettina Hoffman
Tlf.: 8888 5422
bettina.hoffmann@middelfart.dk
Ungestrategi