Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Rejsegodtgørelse

Rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse gældende fra 1. januar 2013 i Middelfart Kommune.

 

Befordringsgodtgørelse:
Skatterådet har udmeldt satser gældende fra 1. januar 2013. Nedenstående er gældende satser i 2013.

Der henvises til skatterådets bekendtgørelse nr. 1428 af 18. november 2008 om satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

Med virkning fra 1. januar 2013 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af Ligningslovens § 9 B, skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

  1. Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,82 kr. pr. km
  2. Kørsel udover 20.000 km årligt 2,13 kr. pr. km
  3. For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
  4. For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,51 kr. pr. km.

Kurser og uddannelse
Der anvendes den samlet set mest økonomiske og fornuftige løsning i forbindelse med transport.

Der skal ske samkørsel i forbindelse med kurser/uddannelse i det omfang, det er muligt.
Lav takst anvendes i det omfang, det – ud fra en helhedsbetragtning - er den mest økonomiske løsning. Ved samkørsel anvendes høj takst.

Der er mulighed for at indgå individuelle aftaler om dækning af udgifter til befordring i tilfælde af længerevarende uddannelsesforløb – eksempelvis en masteruddannelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til tjenstlig befordring
Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til tjenstlig befordring efter følgende regler:

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse for kørsel til 1. arbejdsplads/borger – og tilsvarende heller ikke fra sidste arbejdsplads/borger i forhold til den ansattes bopæl. Det understreges, at hvis andet står i gældende overenskomst følges denne.

Dog ydes der godtgørelse i det omfang, at afstanden overstiger afstanden til den sædvanlige arbejdsplads. I disse tilfælde ydes godtgørelse for de ekstra kørte kilometer.

 

Al anden kørsel godtgøres efter Ligningsrådets fastsatte satser:
Med virkning fra 1. januar 2013 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af Ligningslovens § 9 B, skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

  1. Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,82 kr. pr. km
  2. Kørsel udover 20.000 km årligt 2,13 kr. pr. km
  3. For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
  4. For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,51 kr. pr. km.

Faglige og arbejdsmiljømæssige forhold kan gøre, at medarbejderen skal møde ind på sin arbejdsplads frem for at køre direkte ud til borgeren – dette sker efter konkret aftale med lederen.

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013