Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Valg til Folketinget 18. juni 2015

Afgive stemme på andet valgsted

Bopælskommunens kommunalbestyrelse kan efter ansøgning fra en vælger tillade, at vælgeren på valgdagen afgiver stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten. Vælgeren kan kun overføres til et andet afstemningssted i opstillingskredsen i vælgerens bopælskommune.

Gyldige grunde
Ændringen af afstemningssted SKAL være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.
Ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap eller nedsatte førlighed, kan begrunde en ændring af afstemningssted. F.eks:

  • Kørestolsbrugere kan blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold.
  • Blinde og svagsynede vælgere, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen, kan blive overført til et afstemningssted, hvor der er indrettet et separat lydtæt stemmerum, eller for så vidt angår svagsynede vælgere, hvor der er stillet en særlig god lup til rådighed eller er særligt gode lysforhold i stem-melokalet/stemmerummet.
  • Også rådigheden over et hæve/sænkebord i et særligt handicapvenligt stemmerum, længden på gardinerne i stemmerummene, handicaptoiletfaciliteter eller lignende kan begrunde en ændring af afstemningssted.

Ikke gyldige grunde
Det vil derimod ikke være muligt at ændre afstemningssted af andre årsager -  f.eks. at det af rent logistiske årsager er nemmere for vælgeren at afgive sin stemme på et bestemt afstemningssted.


Frist for ansøgning
Kl. 12 onsdag den 10. juni 2015 er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan indgive ansøgning til bopælskommunen om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen.

Det kan ske ved henvendelse til folkeregistret på 8888 5138.

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
28. maj 2015