Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Valgret og kandidatlister

Pige der kigger ind bag gardinet til en forældre til en afstemning

Tirsdag den 21. november kl. 8-20 afholdes valg til Middelfart Byråd for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Der skal vælges 25 medlemmer.

Valgret til Middelfart Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten
1. har dansk indfødsret
2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
3. er statsborger i Island eller Norge eller
4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:
• Udlændinge på tålt ophold
• Udvisningsdømte udlændinge
• Administrativt udviste udlændinge
• Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Kandidatlister skal afleveres til Valgbestyrelsen ved Borgmesterkontoret, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Kandidatlister, der ved sidste byrådsvalg opnåede repræsentation i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med den 5. september 2017 og til og med den 19. september 2017 kl. 12 indlevere kandidatlister til formanden for Valgbestyrelsen.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindstetal af stillere, kan fra og med den 19. september 2017 og til og med den 3. oktober 2017 kl. 12 indlevere kandidatlister til formanden for Valgbestyrelsen. Disse kandidatlister skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

Lister til Regionsrådet skal sendes til formanden for regionsvalgbestyrelsen, Damhaven 12, 7100 Vejle med samme frister som angivet ovenfor.

Anmeldelse af valgforbund/listeforbund
Den 9. oktober 2017 kl. 12 er sidste frist for at anmelde indgåede listeforbund eller valgforbund.

Blanket
Blanket til opstilling af liste samt indgåelse af liste- og valgforbund kan rekvireres ved henvendelse til Borgmesterkontoret på Middelfart Rådhus, Nytorv 9, telefon 8888 5015.

På vegne af valgbestyrelsen i Middelfart Kommune,
Johannes Lundsfryd Jensen
Formand

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
15. november 2017