Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Naturudvalget

Naturudvalget er et særligt udvalg nedsat af byrådet jf. §17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven.
Naturudvalget skal rådgive Byrådet om udvikling af naturen og borgernes adgang hertil.

Rådgivningen skal sætte fokus på:
• beskyttelse og benyttelse af naturen bl.a. via borgerinddragelse.
• naturens potentiale i forhold til oplevelser og læring, sundhedsfremme og livskvalitet.
• formidling af viden og glædeved hav, kyster og landskaber.
• naturens kvalitet som levested for dyr og planter med stor artsrigdom.

Naturudvalget er tidsbegrænset, blev igangsat 1. kvartal 2018 og ophører med udgangen af december 2021.

Se Kommissorium for Naturudvalget her

Sammensætning
Udvalget består af ca. 15 medlemmer. Byrådet har besluttet hvem der deltager, og en række forskellige interesser er repræsenteret.

Kontakt gerne medlemmerne og også gerne kommunen, hvis der er spørgsmål eller ideer.

Medlemmer:
 

Peter Storm
(formand)

Byrådet  Peter.Storm@middelfart.dk
Karin Riishede (næstformand) Byrådet  Karin.Riishede@middelfart.dk
Paw Nielsen Byrådet  Paw.Nielsen@middelfart.dk
Erik Bukh Friluftsrådet  mail@erikbukh.dk
Mads Brodersen Naturvejlederne i Danmark  Motorikognatur@gmail.com
Steen Christensen Danmarks Naturfredningsforening  lene-steen@profibermail.dk
Søren Bonde Landbruget  sb@kustrupmargaard.dk
Asger Hvingelby Det fælles elevråd  asger.hvingelby@gmail.com
Gustav Egeberg Det fælles elevråd  gust5500@gmail.com
Emil Jepsen Ungdomsrådet  Emil.Jepsen@hotmail.dk
Jesper Rømer Dingemanse Ungdomsrådet  Jesper.dingemanse@icloud.com
Gitte Nørreskov Vase Borger  Gitte.Norreskov.Vase@rsyd.dk
Anders
Bærholm Frikke
Borger  af@mail-mg.dk

Til Naturudvalget er der knyttet et sekretariat, der servicerer udvalget

Sekretariatet består af:

Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør, thorbjorn.sorensen@middelfart.dk
Hanne Laursen, Natur- og miljøchef, hanne.laursen@middelfart.dk 
Lars Jensen, Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, lars.jensen@middelfart.dk
Vibeke Nørby, Teknik- og Miljøforvaltningen, vibeke.norby@middelfart.dk
Christa Boisen, Teknik- og Miljøforvaltningen christa.boisen@middelfart.dk

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
26. juni 2019