Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Naturudvalget

Naturudvalget er et særligt udvalg nedsat af byrådet jf. §17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven.
Naturudvalget skal rådgive Byrådet om udvikling af naturen og borgernes adgang hertil.

Rådgivningen skal sætte fokus på:
• beskyttelse og benyttelse af naturen bl.a. via borgerinddragelse.
• naturens potentiale i forhold til oplevelser og læring, sundhedsfremme og livskvalitet.
• formidling af viden og glædeved hav, kyster og landskaber.
• naturens kvalitet som levested for dyr og planter med stor artsrigdom.

Naturudvalget er tidsbegrænset, blev igangsat 1. kvartal 2018 og ophører med udgangen af december 2021.

Se Kommissorium for Naturudvalget her

Se Naturudvalgets arbejde 2018-2019

Sammensætning

Udvalget består af ca. 15 medlemmer. Byrådet har besluttet hvem der deltager, og en række forskellige interesser er repræsenteret.

Kontakt gerne medlemmerne og også gerne kommunen, hvis der er spørgsmål eller ideer.

Medlemmer:

 

Peter Storm
(formand)

Byrådet  Peter.Storm@middelfart.dk
Karin Riishede
(næstformand)
Byrådet  Karin.Riishede@middelfart.dk
Paw Nielsen Byrådet  Paw.Nielsen@middelfart.dk
Erik Bukh Friluftsrådet  mail@erikbukh.dk
Mads Brodersen Naturvejlederne
i Danmark
 Motorikognatur@gmail.com
Steen Christensen Danmarks Natur-
fredningsforening
 lene-steen@profibermail.dk
Søren Bonde Landbruget  sb@kustrupmargaard.dk
Morten Viggo Weiss Ungdomsrådet  viggow@mail.com
Gitte Nørreskov Vase Borger  Gitte.Norreskov.Vase@rsyd.dk
Anders
Bærholm Frikke
Borger  af@mail-mg.dk
Mette
Stauersbøl Mogensen
Borger  mettestl@hotmail.com

Til Naturudvalget er der knyttet et sekretariat, der servicerer udvalget

Sekretariatet består af:

Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør, thorbjorn.sorensen@middelfart.dk
Hanne Laursen, Natur- og miljøchef, hanne.laursen@middelfart.dk 
Lars Jensen, Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, lars.jensen@middelfart.dk
Boe Trøigaard Hansen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Boe.TroigaardHansen@middelfart.dk
Vibeke Nørby, Teknik- og Miljøforvaltningen, vibeke.norby@middelfart.dk
Christa Boisen, Teknik- og Miljøforvaltningen christa.boisen@middelfart.dk

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020