Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Lokaludvalg

Byrådet ønsker en åben dialog med borgerne om spørgsmål, som har lokal betydning. Middelfart Byråd giver derfor mulighed for at nedsætte lokaludvalg efter § 65d i styrelsesloven.

Lokaludvalgene er rådgivende organer, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning til gavn for det enkelte lokalområde. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende høringssvar vedr. Middelfart Kommunes årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig arealanvendelse mv. Lokaludvalgene har til enhver tid ret til at sende forslag til Middelfart Kommune om spørgsmål af lokal betydning. Ligeledes kan lokaludvalget kontakte Middelfart Kommune om emner, som efter lokaludvalget opfattelse har særlig betydning for lokalområdets udvikling og trivsel. Læs mere i nedenstående rammebetingelserne for lokaludvalg.

Et lokaludvalg dækker et bestemt geografisk område, og forslag til den geografiske afgrænsning kommer fra lokalområdet. Lokaludvalg nedsættes efter indstilling fra lokalområdet  og på baggrund af nedenstående rammebetingelser. Den geografiske afgrænsning, lokaludvalgets formål, procedure ved valg mv. fastsættes i lokaludvalgets vedtægter, der godkendes af Byrådet. 

Eksisterende lokaludvalg

 

Efter lokaludvalgenes generalforsamling/årsmøde

Valget til lokaludvalgets bestyrelse er først gyldigt, når den er godkendt af Byrådet. Efter generalforsamling og konstitueringsmøde sendes følgende til Middelfart Kommune.
  • Referat fra generalforsamlingen og fra det konstituerende møde
  • Lokaludvalgets konstituering med medlemmernes navne og adresser samt formandens e-mail og telefonnummer
  • Eventuelle vedtægtsændringer
  • Årsberetning

Dokumenterne sendes til Middelfart Kommunes kontaktperson for lokaludvalgene Sabine Christensen sabine.christensen@middelfart.dk

 

Økonomi

Hvert lokaludvalg kan årligt disponere over 6.000 kr. til udvalgets drift.

 

Annoncering

Lokaludvalgene kan annoncere deres enkeltstående arrangementer sammen med Middelfart Kommunes ugentlige informationsannoncer. Henvendelse sker til kommunikationskonsulent Lisbeth Behrendt, tlf. 88 88 5005, e-mail lisbeth.behrendt@middelfart.dk

 

Hjemmeside

Hvert lokaludvalg skal som minimum lægge følgende informationer på Middelfart Kommunes hjemmeside:
  • Lokaludvalgets konstituering med medlemmernes navne og adresser samt formandens e-mail og telefonnummer
  • Aktuelle vedtægter

Det er muligt, at lægge flere informationer her på Middelfart Kommunes hjemmeside, herunder referater, årsberetninger, kontaktoplysninger , links og andre relevante oplysninger om lokaludvalgets arbejde.  Der kan ikke laves individuelle sideopsætninger for de enkelte lokaludvalg - siderne følger Middelfart Kommunes designlinie. Det skal understreges, at lokaludvalgene er selv ansvarlige for opdatering af indholdet, hvis lokaludvalget vælger at bruge Middelfart Kommunes hjemmeside. Den tekniske del af opdateringen foretages af Middelfart Kommunes kommunikationskonsulent Benjamin Runge, tlf. 88 88 50 17, e-mail benjamin.runge@middelfart.dk. Hvis et lokaludvalg har egen hjemmeside, kan der linkes fra kommunens hjemmeside til lokaludvalgets hjemmeside.

 

Henvendelse og yderligere information
Staben på Middelfart Rådhus er kontaktled til udvalgene.
Middelfart Kommune, Staben, Nytorv 9, 5500 Middelfart
Kontaktperson for lokaludvalgene: Udviklingskonsulent Sabine Christensen, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk

Sidst opdateret af Morten Rask
16. oktober 2020

Henvendelse og yderligere information:

Sabine Christensen
Middelfart Kommune
Staben
Nytorv 9
5500  Middelfart
Tlf.: 8888 5010
sabine.christensen@middelfart.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er tillige databeskyttelsesrådgiver for Lokaludvalgene.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver