Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vil du være nævning og domsmand?

Grundlisteudvalget i Middelfart Kommune opfordrer borgere til at melde sig til hvervet som lægdommer. Typisk vil du komme til at fungere som domsmand eller nævning i straffesager ved by- og landsretten i Odense.

Middelfart Kommunes Grundlisteudvalg skal inden udgangen af marts måned 2019 udpege personer til grundlisten, hvorfra landsrettens præsident henter de nævninge og domsmænd, der skal medvirke i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

For at blive optaget på listen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Dansk statsborgerskab
  • Bopæl i Middelfart Kommune
  • Alderskrav på minimum 18 år og du må ikke fylde 80 år i den periode, hvor du er udtaget til grundlisten.

Skal afspejle kommunens befolkning
Der skal udpeges 129 borgere til grundlisten, der gælder i 4 år fra januar 2020. Grundlisteudvalgets opgave går ud på at finde personer, der dels er egnede til at virke som domsmænd eller nævninge i en retssag og dels er alsidige i sammensætningen og afspejler kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesstatus.

Nævningen og domsmænd kaldes under ét for lægdommere
Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Landsrettens præsident danner nævninge- og domsmandslisterne til landsretterne og byretterne, og dette foregår ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er også præsidenten, der fastsætter antallet af lægdommere, sådan at hver lægdommer typisk vil virke ca. 4 gange om året. Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af landsrettens præsident, herunder også om mulighederne for at blive fritaget for hvervet som lægdommer.

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

Ansøgning
For at blive optaget på grundlisten skal du indsende en ansøgning til Middelfart Kommune via nedenstående link:

Sådan gør du

  • Oplys dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • Oplys om du har dansk statsborgerskab, din uddannelse og stilling
  • Oplys om du har været udtaget som ansøger til grundlisten som nævning eller domsmand før
  • Oplys om du er ansat i staten
  • Oplys om en eller begge dine forældre er af anden etnisk herkomst end dansk 
  • Giv en begrundelse for dit ønske om at blive optaget på grundlisten
  • Oplys om eventuelle fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret at skulle virke som nævning eller domsmand, selvom du står på listen.

Fristen for at søge om optagelse på grundlisten i Middelfart er 10. februar 2019.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Staben, tlf. 8888 5204 eller via Digital Post Staben (NemID) (åbner nyt vindue)  

Læs evt. mere på domstol.dk/NaevningDomsmand

Sidst opdateret af Maja Føns
10. januar 2019