Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 6. juni 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
6. juni 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Bo Juul Nielsen
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

186. Digital læring i skolen 2017-2021
Sagsnr.: 2017-005097
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en digital handleplan for skoleområdet til udvalget godkendelse, som er erstatning for tidligere IT-strategi.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender handleplanen: Digital læring i skolen 2017-2021.

Sagsbeskrivelse:

Digital læring i skolen 2017-2021 vil understøtte elevernes læring og dannelse således, at alle elever skal blive så dygtige de kan. Frem mod 2021 bliver kendte og helt nye teknologier og platforme en endnu større del af vores fælles hverdag. Den digitale skole skal være åben overfor denne udvikling til gavn for elevers læring og dannelse i et samfund med stadig flere digitale løsninger.

Handleplanen for Digital læring i skolen er udarbejdet i samarbejde mellem skolerne, Pædagogisk IT-styregruppe og Læring, Kultur og Fritid i Middelfart Kommune. Det er en videreførelse af kommunens IT-strategi fra 2012-15 samt erfaringsopsamling og indramning af tilbagemeldinger på dilemmaer drøftet lokalt på skolerne.

Tidligere fokus i IT-strategi var på:
 • Digitale lærermidler
 • IT-infrastruktur
 • Digital kommunikation

Nuværende fokus er på:

 • Pædagogisk merværdi
 • Digital dannelse
 • Valg af løsninger, der i videst mulig omfang, tilgodeser mangfoldighed, tilgange, kompetencer og ressourcer i kommunen og på de enkelte skoler. 
Handleplanen skal sætte retning for arbejdet med digital læring i Middelfart Kommunes skolevæsen. Målet er, at eleverne dannes digitalt, så de kan fungere og handle som aktive medborgere i et stadig mere digitalt samfund. Det digitale læringsmiljø understøtter inkluderende fællesskaber og skal være bidragende til at elevernes udvikling, trivsel, leg og læring optimeres, og at deres livsmuligheder derved styrkes.

Handleplanen for digital læring i skolen, skal løbende tilpasses sådan, at den følger ny forskning og overordnede strategier i kommunen. Derudover udmøntes handleplanen lokalt på de enkelte skoler, og derved sikres, at skolerne arbejder i samme retning. Digital Læring i Skolen er inddelt i 7 fokusområder. Hvert område har vision og mål for, hvordan visionen indfries. Pædagogisk IT-styregruppe udarbejder sammen med skolerne indsatser for at opnå målene.

De 7 fokusområder er som følger:
 • Infrastruktur og udstyr
 • Læring og dannelse
 • Lærermidler
 • Kommunikation og videndeling
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse
 • Det digitale aftryk

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag: