Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 11. september 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
11. september 2017 kl. 14:00
Tilstede:
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Fraværende:
Steen Dahlstrøm

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

103. 1. behandling af budget 2018-2021
Sagsnr.: 2017-010253
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

Forvaltningen foreslår:

At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2018-2021 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  • Ændret udskrivningsprocent for kirkeskat - fra 0,95% til 0,90%
  • At der vælges statsgaranti vedr.  budgettering af skatter og tilskud.

 

Sagsbeskrivelse:

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i ændret kirkeskat fra 0,95% til 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 81,5 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 24,5 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse direktionens budgetforslag vil foreligge til 1. behandlingen i Byrådet d. 18. september 2017.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget d. 11. september (1. behandling)
Byrådet d. 18. september (1. behandling)
Byrådet d. 9. oktober (2. behandling)

Beslutning:

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 11. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 18. september 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 11. september 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling


Bilag:

2017-010253-40Høringssvar

LUKKEDE SAGER