Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 14. august 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
14. august 2017 kl. 16:45
Tilstede:
John Kruse
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Niels Bebe
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

80. Afkastrapport 1. halvår 2017
Sagsnr.: 2016-018838
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Jyske Bank udarbejder kvartalsvis rapporter for udviklingen i afkastet af kommunens beholdning af obligationer og aktier.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten for 1.1-30.6.2017 tages til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har ca. 221 mio. kr. placeret i værdipapirer. Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier. Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i den finansielle strategi.

  Økonomi:

  Afkastet for første halvår 2017 udgør 3,1 mio. kr. Heraf udgør afkastet på obligationer 2,3 mio. kr. og afkastet på aktier 0,8 mio. kr. Samlet er afkastet på porteføljen på 1,44%. Det skal ses i sammenligning med Benchmarket på 0,14%.

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan
  Økonomiudvalget den 14. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45

  Bilag:

  81. Revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v
  Sagsnr.: 2017-012691
  Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

  Præsentation:

  Revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion sendes til godkendelse, og svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

  Forvaltningen foreslår:

 • At beretning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra vores revisor E&Y.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 14. august 2017
  Byrådet den 14. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  82. Revisionsberetning nr. 26 - vedr. revision af årsregnskabet 2016
  Sagsnr.: 2017-012692
  Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

  Præsentation:

  Revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 sendes til godkendelse, og der skal ske en endelig godkendelse af regnskab 2016. Svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

  Forvaltningen foreslår:

 • At revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 godkendes
 • At Middelfart Kommunes årsregnskab for 2016 godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 fra vores revisor E&Y. Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 26, som er den afsluttende beretning for 2016, skal der også ske en endelig godkendelse af Middelfart Kommunes årsregnskab for 2016.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 14. august 2017
  Byrådet den 14. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  83. Salg af areal