Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 9. oktober 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
9. oktober 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Finn Ole Christiansen
Agnete Damkjær
Christian Martins Kromann
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
Kaj Piilgaard Nielsen
Allan Buch
Anni B. Tyrrestrup
Anton C. Petersen
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Ove Andersen
Nicoline Damkjær
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
John Kruse
Peter Storm
Regitze Tilma
Kim Lund
Flemming Worsøe
Lars Vigsø
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

101. 2. behandling af budget 2018-2021
Sagsnr.: 2017-010253
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

2. behandlingen af budget 2018 – 2021 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 10. september 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetforliget indgået den 10. september 2017 godkendes som budget for 2018-2021. Budgetforliget er indgået på baggrund af følgende:

  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo
  • Ændret udskrivningsprocent for kirkeskat: fra 0,95% til 0,90%
  • At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
  • At taksterne fastsættes som beskrevet i takstoversigten
  • At der gives anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb frigives, som beskrevet i bilag
 • Sagsbeskrivelse:

  Den 10. september 2017 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune.

  Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.


  Skatteindtægterne er i budgetforliget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

  · Udskrivningsprocent: 25,8%.

  · Grundskyldspromille: 21,29‰

  · Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

  · Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

  · Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

  Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i ændret kirkeskat fra 0,95% til 0,90%.

  Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 82,3 mio. kr.

  Kommunens gæld nedbringes med 24,5 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

  Økonomi:

  Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i forlængelse af budgetforliget er vedhæftet som bilag. Derudover er der vedhæftet bilag over anlægsbevillinger og tilhørende rådigheds-beløb, som søges frigivet ifm 2. behandlingen. 

  Høring:

  I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

  Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 11. september 2017 (1. behandling)
  Byrådet den 18. september 2017 (1. behandling)
  Byrådet den 9. oktober 2017 (2. behandling)

  Økonomiudvalget den 11. september 2017 (1. behandling)
  Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling

  Byrådet den 18. september 2017 (1. behandling)
  Oversendes til Byrådets 2. behandling den 9. oktober 2017
  Finn Ole Christiansen deltog i sagens behandling.
  Flemming Worsøe og Christian M. Kromann deltog ikke i sagens behandling

  Beslutning:

  Jens Backer Mogensen har meldt afbud til Byrådets 2. behandling af budget, og Finn Ole Christiansen var indkaldt som suppleant, jf. § 15, stk. 1 i kommunestyrelsesloven.

  Budgettet for 2018 og overslag for 2019-21 blev godkendt.

  Ændringsforslag stillet af Borgmesteren om:

  • at midlerne vedr. skolerenoveringsanlægget vedr. Nørre Aaby Skole på 13,027 mio. kr. afsat i Budget 2018 fremrykkes til 2017, og anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb bliver frigivet

  Blev ligeledes godkendt.

  Behandlingsplan

  Byrådet 9. oktober 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER