Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 18. september 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
18. september 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Allan Buch
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Agnete Damkjær
Ove Andersen
Jens Backer Mogensen
Kaj Johansen
Anton C. Petersen
Peter Storm
Anni B. Tyrrestrup
Kaj Piilgaard Nielsen
Kim Lund
Regitze Tilma
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Lars Vigsø
Fraværende:
Steen Dahlstrøm
Christian Martins Kromann
Flemming Worsøe

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

79. 1. behandling af budget 2018-2021
Sagsnr.: 2017-010253
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

1. behandlingen af budget 2018 – 2021 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 10. september 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetforliget indgået den 10. september 2017 godkendes som budget for 2018-2021, og oversendes til 2. behandling i Byrådet den 9. oktober 2017. Budgetforliget er udarbejdet på baggrund af:

  - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  -
  Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  - Ændret udskrivningsprocent for kirkeskat - fra 0,95% til 0,90%
  -
  At der vælges statsgaranti vedr.  budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse:

Den 10. september 2017 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune.

Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.


Skatteindtægterne er i budgetforliget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i ændret kirkeskat fra 0,95% til 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 82,3 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 24,5 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse med budgetforliget er vedhæftet som bilag.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget d. 11. september (1. behandling)
Byrådet den 18. september (1. behandling)
Byrådet den 9. oktober (2. behandling)

Økonomiudvalget den 11. september (1. behandling)
Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling

Beslutning:

Oversendes til Byrådets 2. behandling den 9. oktober 2017
Finn Ole Christiansen deltog i sagens behandling.
Flemming Worsøe og Christian M. Kromann deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 11. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 18. september 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 11. september 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling


Byrådet 18. september 2017 kl. 17:00

Oversendes til Byrådets 2. behandling den 9. oktober 2017
Finn Ole Christiansen deltog i sagens behandling.
Flemming Worsøe og Christian M. Kromann deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER