Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Byrådet møde den 14. august 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
14. august 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Svend-Aage Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Nicoline Damkjær
Peter Storm
Morten Weiss-Pedersen
Allan Buch
Lars Vigsø
Kaj Piilgaard Nielsen
Kaj Johansen
Ove Andersen
Kim Lund
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

62. Udvidelse af garantistillelse overfor Skrillinge Russelbæk vandværk
Sagsnr.: 2017-005720
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Skrillinge-Russelbæk vandværk søger om et tillæg på 0,8 mio. kr. til den allerede stillede kommunegaranti på 1,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skrillinge-Russelbæk vandværks ansøgning imødekommes
  • At der i henhold til ansøgningen stilles en garanti på 0,8 mio. kr. som tillæg til den allerede stillede garanti, og at denne afvikles over 10 år.
  • At Middelfart Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden den 31/12.

Sagsbeskrivelse:

Skrillinge-Russelbæk vandværk arbejder på en tiltrængt renovering af værket. Byrådet bevilligede den 20. juni 2016, en garanti for et lån på 1,2 mio. kr. til finansiering af projektet. Det efterfølgende projekteringsarbejde har vist, at det oprindelige overslag ikke holder. Herudover opstod der i sensommeren 2016 forureningsproblemer med den eksisterende rentvandstank, hvilket har medført, at man ønsker at udskifte tanken fremfor at renovere den som oprindeligt planlagt.

Renoveringen vil fremtidssikre anlægget, da der anvendes den nyeste teknologi inden for området. Samtidig automatiseres anlægget, hvilket reducerer udgifterne til den fremtidige drift. Renoveringen sker i overensstemmelse med vandforsyningsplanen 2010-2022 for Middelfart kommune.

Økonomi:

Det oprindelige overslag var en samlet investering på 1,2 mio. kr. Der er indhentet tilbud på projektet, hvilket er accepteret under forudsætning af at der kan opnås tilsagn om kommunegaranti for lånet. De indkomne tilbud er på samlet 1,99 mio. kr. inklusiv 7% sikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Der ansøges således om, at der stilles garanti for et 10 årigt lån på yderligere 0,8 mio. kr. Det ekstra lån vil medføre ekstra finansieringsomkostninger for ca. 80.000 kr årligt. Omkostningerne kan afholdes inden for den eksisterende takst, og medfører således ikke øgede omkostninger for forbrugerne, der er tilknyttet vandværket.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan Middelfart Kommune stille garanti for vandværkers låneoptagelse, uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan:
Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 26. juni 2017
Byrådet den 14. august 2017

Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
Beslutning: Udvalget indstillede forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 26. juni 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Vedtaget
Christian Martins Kromann deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45
Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45

Anbefales godkendt

Bilag: