Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 14. august 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
14. august 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Svend-Aage Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Nicoline Damkjær
Peter Storm
Morten Weiss-Pedersen
Allan Buch
Lars Vigsø
Kaj Piilgaard Nielsen
Kaj Johansen
Ove Andersen
Kim Lund
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

60. Revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v
Sagsnr.: 2017-012691
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion sendes til godkendelse, og svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 25 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra vores revisor E&Y.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 14. august 2017
  Byrådet den 14. august 2017

  Økonomiudvalget 14. august 2017:
  Økonomiudvalget indstillede, at revisionsberetningen blev godkendt.

  Beslutning:

  Byrådet vedtog indstillingen.
  Christian Martins Kromann deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  61. Revisionsberetning nr. 26 - vedr. revision af årsregnskabet 2016
  Sagsnr.: 2017-012692
  Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

  Præsentation:

  Revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 sendes til godkendelse, og der skal ske en endelig godkendelse af regnskab 2016. Svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

  Forvaltningen foreslår:

 • At revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 godkendes
 • At Middelfart Kommunes årsregnskab for 2016 godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 26 - vedrørende revision af årsregnskabet 2016 fra vores revisor E&Y. Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 26, som er den afsluttende beretning for 2016, skal der også ske en endelig godkendelse af Middelfart Kommunes årsregnskab for 2016.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 14. august 2017
  Byrådet den 14. august 2017

  Økonomiudvalget den 14. august 2017
  Økonomiudvalget indstillede, at revisionsberetningen blev godkendt.

  Beslutning:

  Vedtaget.
  Christian Martins Kromann deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Økonomiudvalget 14. august 2017 kl. 16:45
  Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  62. Udvidelse af garantistillelse overfor Skrillinge Russelbæk vandværk
  Sagsnr.: 2017-005720
  Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

  Præsentation:

  Skrillinge-Russelbæk vandværk søger om et tillæg på 0,8 mio. kr. til den allerede stillede kommunegaranti på 1,2 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Skrillinge-Russelbæk vandværks ansøgning imødekommes
  • At der i henhold til ansøgningen stilles en garanti på 0,8 mio. kr. som tillæg til den allerede stillede garanti, og at denne afvikles over 10 år.
  • At Middelfart Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden den 31/12.

  Sagsbeskrivelse:

  Skrillinge-Russelbæk vandværk arbejder på en tiltrængt renovering af værket. Byrådet bevilligede den 20. juni 2016, en garanti for et lån på 1,2 mio. kr. til finansiering af projektet. Det efterfølgende projekteringsarbejde har vist, at det oprindelige overslag ikke holder. Herudover opstod der i sensommeren 2016 forureningsproblemer med den eksisterende rentvandstank, hvilket har medført, at man ønsker at udskifte tanken fremfor at renovere den som oprindeligt planlagt.

  Renoveringen vil fremtidssikre anlægget, da der anvendes den nyeste teknologi inden for området. Samtidig automatiseres anlægget, hvilket reducerer udgifterne til den fremtidige drift. Renoveringen sker i overensstemmelse med vandforsyningsplanen 2010-2022 for Middelfart kommune.

  Økonomi:

  Det oprindelige overslag var en samlet investering på 1,2 mio. kr. Der er indhentet tilbud på projektet, hvilket er accepteret under forudsætning af at der kan opnås tilsagn om kommunegaranti for lånet. De indkomne tilbud er på samlet 1,99 mio. kr. inklusiv 7% sikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Der ansøges således om, at der stilles garanti for et 10 årigt lån på yderligere 0,8 mio. kr. Det ekstra lån vil medføre ekstra finansieringsomkostninger for ca. 80.000 kr årligt. Omkostningerne kan afholdes inden for den eksisterende takst, og medfører således ikke øgede omkostninger for forbrugerne, der er tilknyttet vandværket.

  I henhold til lånebekendtgørelsen kan Middelfart Kommune stille garanti for vandværkers låneoptagelse, uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

  Behandlingsplan:
  Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
  Økonomiudvalget den 26. juni 2017
  Byrådet den 14. august 2017

  Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
  Beslutning: Udvalget indstillede forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget den 26. juni 2017
  Anbefales godkendt

  Beslutning:

  Vedtaget
  Christian Martins Kromann deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45
  Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  63. Salg af areal