Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 9. januar 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
9. januar 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Peter Storm
Jens Backer Mogensen
Allan Buch
Agnete Damkjær
Kim Lund
Steen Dahlstrøm
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Kaj Johansen
Flemming Worsøe
Niels Bebe
John Kruse
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen
Nicoline Damkjær

ÅBNE SAGER

1. Forslag fra gruppeformændene fra A, B, C, F, O, V og Ø vedr. ændringen i vederlagsbekendtgørelsen (2. behandling af formandsvederlag)
Sagsnr.: 2016-027170
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Gruppeformændene fra A, B, C, F, O, V og Ø har fremsendt et forslag vedr. ændringen i vederlagsbekendtgørelsen til Byrådets drøftelse. Forslag om fastsættelse af nye procentsatser for formandsvederlag vedrører styrelsesvedtægten og skal undergives 2 behandlinger i Byrådet. Dette punkt handler alene om Byrådets 2. behandling af formandsvederlag.

Forvaltningen foreslår:

  • At det oversendte forslag vedrørende fastsættelse af nye procentsatser for formandsvederlag fra 1. behandling i Byrådet bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Der er udsendt en ny vederlagsbekendtgørelse den 13. december 2016. Det får den konsekvens, at vederlaget til Borgmestrene bliver hævet i lyset af udviklingen siden 1994. Konsekvensen heraf vil være, at vederlæggelsen af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre stiger tilsvarende, idet deres vederlag er en fast procent af borgmestervederlaget.

Forslagsstillerne ønsker at neutralisere denne virkning, således vederlæggelsen af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre fastholdes på samme niveau, som den var i 2016. Det betyder, at den procentandel, som disse poster udløser af borgmestervederlaget, skal justeres i nedadgående retning.

Byrådet har på sit møde den 2. januar 2017 godkendt en justering af vederlæggelse af 1. viceborgmestervederlag og udvalgsvederlag.

På mødet den 2. januar 2017 godkendte Byrådet tillige følgende ændring af procentsatser  om formandsvederlag i § 20 i styrelsesvedtægten (1. behandling af formandsvederlag):
  • Formanden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget       17,50 %
  • Formanden for Skoleudvalget                                               22,07 %
  • Formanden for Børn, Kultur- og Fritidsudvalget                        19,03 %
  • Formanden for Teknisk Udvalg                                              19,03 %
  • Formanden for Miljø- og Energiudvalget                                 17,50 %
  • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget                           22,07 %
  • Formanden for Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg)                 6,09 %
  • Formanden for Folkeoplysningsudvalget                                 1,52 %
  • At alle ændringer sker med virkning fra 1. februar 2017

Forslaget om fastsættelse af nye procentsatser for formandsvederlaget vedrører styrelsesvedtægten. Forslag til styrelsesvedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Byrådet den 2. januar 2017
Byrådet den 9. januar 2017 - 2. behandling af formandsvederlag

Byrådet den 2. januar 2017
Ændringsforslag stillet af Svend Aage Nielsen om, at gruppeformændene trækker deres forslag:
For: 1 (Svend-Aage Nielsen)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)

Forslaget fra (A, B, C, F, O, V, Ø) er vedtaget af:
For: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)
Imod: 1 (Svend-Aage Nielsen)

Beslutning:

2. behandling af forslaget fra A, B, C, F, O, V og Ø er vedtaget af:

For: 22 stemmer (A, B, C, O, V og Ø)
Imod: 1 stemme (Svend Aage Nielsen)

Kaj Piilgaard Nielsen og Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00
Byrådet 9. januar 2017 kl. 17:00

Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Ændringsforslag stillet af Svend Aage Nielsen om, at gruppeformændene trækker deres forslag:
For: 1 (Svend-Aage Nielsen)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)

Forslaget fra (A, B, C, F, O, V, Ø) er vedtaget af:
For: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)
Imod: 1 (Svend-Aage Nielsen)

Bilag:

LUKKEDE SAGER