Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 19. december 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
19. december 2016 kl. 13:00
Tilstede:
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

268. KlimaByen - etape III, bykvarteret
Sagsnr.: 2016-026348
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

KlimaByen - løsning for bykvarteret.

Forvaltningen foreslår:

  • At overordnet hovedgreb for KlimaByen for bykvarteret drøftes.
  • At Udvalget bedes tage stilling til materialevalg/belægning i Brogade.
  • At sagen oversendes efterfølgende til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

KlimaByen er et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania, som skal byforskønne og klimasikre en stor del af Middelfart by (Karensvej/Julievej i vest over A C Hansens Alle til den gamle bydel og Gl Havn). Princippet er at separere al vejvandet fra kloaknettet, så det eksisterende kloaksystem bliver mere robust (volumen) og fremtidssikret. Hovedgrebet er, at regnvand fra vejene skal løbe på overfladen via et trugforløb midt på vejen. Samtidig arbejdes der på at få så mange private ejendomme til at frakoble deres regnvand fra den offentlige kloak.

KlimaByen er inddelt i tre etaper: Skovkvarteret (fra Adlerhusporten til Karensvej). Dette delprojekt er næsten gennemført. Etape II er Allekvartereret omkring A C Hansens Alle (samt løsning over kirkegården til Sildemarken). Dette igangsættes i 1. halvdel af 2017. Sidste etape er Bykvarteret, som omfatter området fra Adlerhusporten over Skovgade, Brogade ned til Gl Havn.

I forbindelse med projekteringen for Bykvarteret betyder det også, at den nuværende løsning for Brogade ikke kan fastholdes. Der er skitseret forskellige løsninger for Brogade for at sikre gennemførelsen af KlimaByen. De skitserede løsninger blev gennemgået på borgermøde den 29. november og præsentationen er vedhæftet som bilag. Der er indkommen forskellige bemærkninger til KlimaByen og løsningen for Brogade, disse er tilsvarende vedhæftet som bilag. KlimaByen har udarbejdet notat vedrørende belægning og økonomi, som ligeledes er som bilag. 

Der er indkommet mange bemærkninger i forbindelse projektet, især om belægningen for Brogade.  Langt hovedparten er fortalere for en brostensløsning for Brogade.

Udvalget bedes derfor drøfte løsningen for Brogade.

Sideløbende med KlimaByen har kommunen tilkendegivet, at man ville afkoble regnvandet fra de kommunale ejendomme i området. Der er derfor sket afkobling af regnvand fra Ældrecenteret Skovgade, samt for kommunens boligejendom A C Hansens Alle 27. Adlerhusporten påtænkes også afkoblet. Som en del af KlimaByen arbejdes der ligeledes med Aktivitetsskoven, omdannelse af den gamle træningsbane ved Stadion til aktivitetsplads/legemuligheder, den del af KlimaByen forventes færdiggjort i slutningen af KlimaByens periode.

Økonomi:

KlimaByen er finansieret i fællesskab mellem kommune, spildevand og Realdania. Den valgte løsning forventes at holdes indenfor dette budget.

Prisoverslag er under udarbejdelse, dagsorden opdateres torsdag hvor prisoverslaget vil fremgå.

Høring:

Der blev afholdt borgermøde den 29. november 2016 omkring bykvarteret, hvor oplæg til belægning i Brogade blev forelagt.

Handicaprådet inddrages i forbindelse med detailprojekteringen.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 19. december 2016
Økonomiudvalget - 19. december 2016.

Beslutning:

Udvalget godkendte hovedlinjerne i forslaget for bykvarteret i Klimabyen Middelfart. Brogade incl. det kommende ”brohoved” på havnen etableres med brosten svarende til forslag 2 i notat af 29. november 2016, dog således at vejbanen indsnævres. Fortovene i Brogade bliver også af granit.

Buggesgade og en mindre del af Algade vil blive inddraget i Klimabyen og få afkoblet regnvand.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 19. december 2016 kl. 13:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 19. december 2016 kl. 13:00

Udvalget godkendte hovedlinjerne i forslaget for bykvarteret i Klimabyen Middelfart. Brogade incl. det kommende ”brohoved” på havnen etableres med brosten svarende til forslag 2 i notat af 29. november 2016, dog således at vejbanen indsnævres. Fortovene i Brogade bliver også af granit.

Buggesgade og en mindre del af Algade vil blive inddraget i Klimabyen og få afkoblet regnvand.Bilag:

LUKKEDE SAGER