Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 10. oktober 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
10. oktober 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Lars Vigsø
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Kim Lund
Anton C. Petersen
Kaj Johansen
Jonathan Roed Kirkedal
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Jens Backer Mogensen
Peter Storm
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma
Ove Andersen
Morten Weiss-Pedersen
Christian Martins Kromann
Agnete Damkjær
John Kruse
Flemming Worsøe
Paw Nielsen
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

397. 2. behandling af budget 2017-2020
Sagsnr.: 2016-005117
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

2. behandlingen af budget 2017 – 2020 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 11. september 2016.

Forvaltningen foreslår:

At budgetforliget indgået den 11. september 2016 godkendes som budget for 2017-2020. Budgetforliget er indgået på baggrund af følgende:

  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
  • At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud.
  • At taksterne fastsættes som beskrevet i takstoversigten
  • At der gives anlægsbevillinger og tilhørende rådigheds-beløb frigives, som beskrevet i bilag.

Herudover:

  • At der tages stilling til det af Enhedlisten fremsatte ændringsforslag til budgetforliget

Sagsbeskrivelse:

Den 11. september 2016 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune. Budgetforliget har været 1. behandlet i Byrådet d. 19. september og er oversendt til 2. behandling i Byrådet d. 10. oktober.

Skatteindtægterne er i budgetforliget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 67,7 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 23 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.


Enhedslisten har fremsat følgende ændringsforslag til forligsparternes forslag:

    1. Besparelsen på Skrillingeskolen på 400.000 kr. droppes

Økonomi: 400.000 kr.

Begrundelse: De har været igennem en del voldsomme besparelser de seneste år, så de har behov for fred og ro, så de kan sikre det gode tilbud til nogle af de svageste borgere i kommunen.

    2. Vil investere 3,5 mio. i folkeskolerne hvert af de kommende 4 år, for at sikre at vi rykker os op i Superligaen.

Økonomi: 3,5 mio. kr. årligt

Begrundelse: Pengene skal bruges til at udvikle og styrke skolerne for at sikre den optimale implementering af skolereformen. Man kan ikke lave forandringer uden at investere. Samtidig er det vort ønske, at vi skal op i superligaen, som vi er på erhvervs-, turisme- og miljøområdet.

    3. Vi vil bibeholde de 3 ansatte på plejecentrene.

Økonomi: 1 mio. kr.

Begrundelse: Vi ønsker, at de ansatte har mulighed for at styrke relationsarbejdet, så de kan skabe trygge rammer omkring de ældre borgere - også for dem med demens.

Samtidig vil det give dem tiden til at rapportere det, som skal rapporteres, så man undgår prioriteringer, og risiko for løftede pegefinger ved kontrol besøg.

    4. Der tilføres psykiatriområdet nye midler til det borgernære. 

Økonomi:

Omkostning omkring 1 million.

Begrundelse:

I budget for 2014 vedtog det gamle byråd, at man skulle nedlægge de bofællesskaber, der var rundt om i kommunen og ”omdanne” borgerne til § 85 borgere. Dermed kunne man spare 3 mio.

Det daværende byråd forventede ikke, at dette ville give forringelser for borgerne. Dette har desværre vist sig ikke har holdt stik.

Med den seneste visitation er det ugentlige besøg tæt på absolut minimum, samtidigt med at man har nedlagt det fællesskab, som man havde i disse bofællesskaber.Der tilføres derfor området 1 million til at modvirke den tidligere besparelses forringelser.

Pengene til disse forslag kunne have været fundet ved at hæve skatten, reducere kommunens administrative personale, tage penge fra det frivillige arbejde eller lave andre vilkårlige besparelser rundt om i kommunen.

Vi vil i stedet endnu engang sætte spørgsmålstegn ved den overordnede økonomiske politik, som byrådets øvrige partier har stirret sig blinde på.

I stedet for at afdrage 23 millioner på vores gæld ønsker vi blot at afdrage 17 millioner. Selvfølgelig skal kommunen afdrage sin gæld, men hvorfor skal det gå ud over kvaliteten af de kommunale tilbud til borgerne?

Middelfart skal være værd at leve i.


Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i forlængelse af budgetforliget er vedhæftet som bilag. Derudover er der vedhæftet bilag over anlægsbevillinger og tilhørende rådigheds-beløb, som søges frigivet ifm 2. behandlingen. 

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 12. september (1. behandling)
Byrådet den 19. september (1. behandling)
Byrådet den 10. oktober (2. behandling)

Økonomiudvalget den 12. september 2016 (1. behandling)
Økonomiudvalget indstiller budgetaftalen som budgetforslag til Byrådets 1. behandling

Byrådet den 19. september 2016 (1. behandling)
Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2016
Fraværende: Regitze Tilma og Kaj Piilgaard Nielsen

Beslutning:

Budgettet godkendt som aftalt i budgetforliget.
Paw Nielsen (Ø) stemte imod. For stemte 23 (A, B, C, F, O, V)

For ændringsforslag stillet af Paw Nielsen (Ø)
Stemte Paw Nielsen 1
Imod stemte 23 (A, C, C, F O, V)

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Byrådet 10. oktober 2016 kl. 17:00

Byrådet 10. oktober 2016 kl. 17:00

Budgettet godkendt som aftalt i budgetforliget.
Paw Nielsen (Ø) stemte imod. For stemte 23 (A, B, C, F, O, V)

For ændringsforslag stillet af Paw Nielsen (Ø)
Stemte Paw Nielsen 1
Imod stemte 23 (A, C, C, F O, V)

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER