Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 6. oktober 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
6. oktober 2015 kl. 15:15
Tilstede:
Anton C. Petersen
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

98. Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om konfirmationsundervisning som en del af skoletiden.
Sagsnr.: 2015-010280
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

På baggrund af henvendelser, fra en række kommuner, opretter Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling nu forsøg, der skal give erfaringer med at lade konfirmationsforberedelsen erstatte understøttende undervisning i op til to timer om ugen.

Forvaltningen foreslår:

  • At Middelfart Kommune ansøger om deltagelse i rammeforsøg om konfirmationsundervisnings som en del af den understøttende undervisning i 2 timer om ugen fra skoleåret 2016/2017.
  • At skolerne beholder besparelsen på skolen, til viderudvikling af den understøttende undervisning og den åbne skole.

Sagsbeskrivelse:

Grundet de lange og varierende skoledage, har nogle præster og skoler haft svært ved at få planlagt konfirmationsforberedelsen inden for normal skoletid. For at afhjælpe problemet gives der nu mulighed for, at kommunerne kan gøre sig erfaringer med at lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der ellers var afsat til understøttende undervisning.

Forsøget skal klarlægge, i hvilket omfang, placeringen konfirmationsforberedelsen i tiden til understøttende undervisning, har en gavnlig effekt på elevernes faglige og alsidige udvikling.
Forsøget giver mulighed for at erstatte op til to timer ugentligt i 7. eller 8. klasse, afhængigt af hvilket klassetrin konfirmationsforberedelsen lægges på.

Kommunerne kan ansøge på vegne af skolerne, og ansøgningsfristen er den 15. oktober 2015. Forsøgsgodkendelsen gives for fire år fra indeværende skoleår, men skolerne kan vælge først at igangsætte forsøget fra skoleåret 2016/17. Forsøget evalueres samlet efter skoleåret 2017/18.

Ministeriet vil fastsætte krav til evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i rammeforsøget, samt i dialog med relevante forskningsmiljøer.

Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, som beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning.

Det vil være en betingelse, at minimum to kommuner på nationalt plan ansøger, før kommunerne kan forvente, at rammeforsøget gennemføres.

Økonomi:

Skolerne vil spare ressourcer svarende til 2 timer pr. uge, pr. klasse, der modtager konfirmationsundervisning.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtetBehandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. oktober 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. oktober 2015 kl. 15:15

Skoleudvalget 6. oktober 2015 kl. 15:15

Godkendt som indstillet

99. Orientering om Entreprenørskab og Innovation på skolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-010529
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til Skoleudvalget vedr. entreprenørskab og innovation på folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolerne i Middelfart Kommune har taget rigtig godt imod innitiativer omkring entreprenørskab og innovation.
 
Projekt Edison:
En sjov og lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces. Samtlige af kommunens skoler er tilmeldt dette års konkurrence. Derudover er alle skoler (i alt 24 lærer)tilmeldt to dagslærerkurset som afholdes i forbindelse med Edison projektet.
Alle skoler afholder deres egen Edison og nogle skoler går sammen i fællesskab. Vinderne går videre til en kommunal finale, hvor de tre bedste går videre til Awarden i Fredericia.

Årets tema er: SUND HVERDAG – hvordan kan vi skabe en sundere hverdag, som øger menneskers livskvalitet?

Naturfagsmaraton:
Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser, der skaber stor læringslyst og glæde for faget hos eleverne.
Vi havde 8 klasser med det første år. Nu er vi på andet år, hvor kommunen har fået tildelt 24 pladser, som er det maksimale der udbydes. Alle pladser er revet væk.

Trekantområdet:
De seks kommuner i Trekantområdet har fået 1.4 mill kr. til udvikling af læreres og pædagogers kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Der tilbydes en kursusmodel, hvor de seks kommuner tildeles pladser efter en fordelingsnøgle. Middelfart er garanteret 12 pladser. Indtil videre er der, på lærersiden, besat 13 ud af 66 pladser. Der er deadline 1. november. Kurserne starter til foråret.

Vi havde i foråret en kursusrække for lærere i hele Trekantsområdet, fire deltog fra Middelfart. Det netværk der blev etableret blandt deltagerne på kurset, prøver vi at vedligeholde. Dette gøres ved at faciliterer deres møder med en struktur, der hedder ny viden(påfyldning) og videndeling i netværket. Netværket mødes næste gang sidst i august.

ValgfagsCamps:
Har været en øjeåbner for flere lærere og ledere rundt på skolerne. Her mærker elever og lærer virkelig effekten af en innovativ tilgang til undervisningen.
Alle camps havde synlige læringsmål. Lærernes og elevernes evaluering har vist en stor (over 90%) tilfredshed med initiativet.

ValgfagsCamp i uge 41, for 9. klasserne, er alt ved at være klar. De glæder sig rigtig meget ude på skolerne og 90% af 9. klasserne (C-sporet inkl.) deltager. 

Derudover foregår der en masse spændende lokale initiativer ude på skolerne. De er i fuld gang med at skriftliggøre de mange tiltag og disse vil blive lagt på skolernes hjemmesider efter efterårsferien.

Lars Jensen deltager på mødet til yderligere orientering.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtetBehandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. oktober 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. oktober 2015 kl. 15:15

Skoleudvalget 6. oktober 2015 kl. 15:15

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER