Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 5. maj 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
5. maj 2015 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

82. Oprettelse af klubtilbud for elever på 4. til 6. klassetrin
Sagsnr.: 2015-004924
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Grundet skolereformen og de deraf længere dage, er tilbuddet om fritidsklub på skolerne ikke længere rentabelt. Der foreslåes derfor en redefinering og omstrukturering af klubtilbuddet til eleverne på 4. til 6. klassetrin.

Forvaltningen foreslår:

At den præsenterede omstrukturering af fritidsklubberne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Som konsekvens af de længere skoledage, har man oplevet faldende elevtilslutning til fritidsklubberne. Det er derfor ikke længere rentablet for skolerne at drive disse tilbud. Dog er der stadig nogle elever, som har et pasningsbehov. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe som har haft til opgave, at kigge på tilbuddet og komme med forslag til en ny struktur.

På baggrund af dette anbefales følgende:

Organisering og struktur
 • At fritidsklubberne tages ud af SFO regi og etableres under Ungdomsskolen som Juniorklub for 4., 5. og 6. klassetrin.
 • At juniorklubben drives på 5-6 klubcentre på tværs af kommunens skoledistrikter og have følgende dækning:
  • Strib (for Stribområdet)
  • Bjergbanken/Ø-kvarteret (Lillebælt, Hyllehøj, Østre og Vestre)
  • Nørre Aaby (Nørre Aaby og Båring)
  • Brenderup (Anne Trolles, Fjelsted Harndrup) 
  • Ejby (Ejby og Gelsted)
 • At lokaliteterne kan være på skolerne eller på Ungdomsskolens egne lokaliteter, således at det bygges op omkring eksisterende tilbud.
 • Det skal være et fleksibelt tilbud, med fleksible åbningstider og betaling

Indhold
Tilbuddet i juniorklubben skal være pædagogisk kvalitativt og kan kombineres med arbejdet i skolen eller SFO'en. Dette kunne f.eks. gøres ved oprettelse af kombinationsstillinger af skole- og fritidspædagogik. Således at den enkelte pægagog har halv arbejdstid på skolen og den restende del i juniorklubtilbuddet.

Der skal derfor være fokus på den understøttende læring, udvikling og trivsel gennem relationer og venskaber. 

Foruden et tæt samarbejde med skole og SFO kan juniorklubben også tænkes ind i ungdomsklubbens tilbud, således at der bliver en oplevelse af hvad ungdomskolen har at tilbyde - i samspil med frivillige og idrætsorganisationer. Dette kunne derfor give en anledning til en naturlig overgang mellem junior- og ungdomsklub og dermed fungere som brobygger fra barn til ungdomsliv i Middelfart Kommune.

Opstart
Elever i 3. klasse kan fra 1. marts 2016 og frem til 31. juni blive i SFO eller overgå til juniorklub. Skønnes det nødvendigt, og i ganske særlige tilfælde, kan en 4. klasses elev fortsætte i egen SFO.

Betaling
Forældrebetaling samt kommunalt tilskud    

 

Økonomi:

Årligt kommunalt tilskud: 1.000.000
Forældrebetaling: Fastsættes af Ungdomsskolens bestyrelse i overensstemmelse med andre klubtilbud.

Høring:

Ingen.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. maj 2015
Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Byrådet den 1. juni 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet. Der afholdes et høringsmøde for skolebestyrelserne inden sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det kommende tilbud træder i kraft til skoleåret 2015/2016.


Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. maj 2015 kl. 15:45

83. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelse
Sagsnr.: 2015-005036
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Hyllehøjskolen

Forvaltningen foreslår:

 • At Karsten Bjerre fritages fra hvervet i skolebestyrelsen på Hyllehøjskolen pr. 31. marts 2015
 • At Troels Jung Storgaard overtager hvervet pr. 1. april 2015

Sagsbeskrivelse:

Karsten Bjerre ansøger om at blive fritaget fra hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Hyllehøjskolen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. maj 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. maj 2015 kl. 15:45

LUKKEDE SAGER