Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 6. september 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
6. september 2015 kl. 14:00
Tilstede:
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Niels Bebe
Agnete Damkjær
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

330. 1. behandling af budget 2016-2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

Forvaltningen foreslår:

At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  • Uændret dækningsafgift for erhvervsejendomme: 1,07 o/oo 
  • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
  • At der vælges statsgaranti vedr.  budgettering af skatter og tilskud.

.

 

Sagsbeskrivelse:

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

· Dækningsafgift på forretningsejendomme: 1,07 ‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 68,0 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 21 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse direktionens budgetforslag vil foreligge til 1. behandlingen i Byrådet d. 14. september 2015.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilaget for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 7. september (1. behandling)
Byrådet d. 14. september (1. behandling)
Byrådet d. 5. oktober (2. behandling)

Beslutning:

Økonomiudvalget den 6. september 2015
Økonomiudvalget indstiller, at budgetforliget bliver budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 6. september 2015 kl. 14:00
Byrådet 14. september 2015 kl. 17:00

Bilag:

2015-002461-66Høringssvar

LUKKEDE SAGER