Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 16. november 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
16. november 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Arne Tofterup
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Børge Jensen
Kenneth Borup
Mogens K. Hansen
Karl Kr. Hansen
Fraværende:
Jan Knudsen
Birthe Søndervang
Anne K. Paulsen
Christian Martins Kromann
Jacob Kloch

ÅBNE SAGER

48. Afregning af lokaletilskud 2014
Sagsnr.: 2013-007631
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Foreningernes regnskab for 2014 er modtaget.

Forvaltningen foreslår:

  • At forvaltningen får kompetence til at gennemgå regnskaberne og fremsende resultatet til foreningerne.
  • At regnskaberne efterfølgende fremsendes til orientering i udvalget. 

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke gennemgået alle regskaberne fra foreningerne, og vil derfor anmode om, at proceduren i år fraviges i forhold til, at forvaltningen får kompetence til at gennemgå regnskaberne og fremsende resultatet til foreningen, inden udvalget har godkendt foredelingerne.
I tilfælde af, at der ikke er nok tilbagebetalinger til at kunne dække udbetalingerne, sendes sagen tilbage til udvalg, inden udsendelse af godkendelse af regnskaber til foreningerne.

Endelig afregning af lokaletilskud for 2014 er opdelt i:

Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

Lokaletilskud til egne og lejede lokaler:
Der i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 1.699.554 i lokaletilskud til foreninger.

Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller:
Der er i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 767.072 i lokaletilskud til foreningerne.

Lokaletilskud for benyttelse af selvejende haller:
Der er i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 2.852.021 i lokaletilskud til foreningerne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 09.11.2015

Beslutning:

Indstillingen godkendes

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. november 2015 kl. 16:30

49. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budgetforliget for 2016 blev der afsat 550.000 kr til brug for fritidsområdet

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller, hvordan pengene skal anvendes i 2016.

Sagsbeskrivelse:

I budget 2016 har byrådet besluttet, at der bliver afsat en årlig pulje på kr. 550.000,- til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger. Puljen er nedjusteret med kr. 200.000,- i forhold til den oprindelige pulje på 750.000 kr.  Af de afsatte midler har Folkeoplysningsudvalget besluttet fast af afsætte kr. 150.000,- til tilskudspuljen for kurser. Der er således en pulje på kr. 400.000,-, der skal prioriteres.

Puljen har været anvendt til følgende i 2014 og 2015:
Kursusudbud til foreningerne
Pulje til fastholdelse af frivillige unge og deres forældre i foreningerne.
Pulje til sårbare børn og unge
Temaaftener for foreningerne
Temaaften for Folkeoplysningsudvalget
Spørgeskemaundersøgelse til foreningerne v/ DGI

Økonomi:

Ingen, der er afsat midler i budget 2016

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 16. november 2015
Børn -Kultur og Fritidsudvalget den 8. december 2015

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget forslår følgende anvendelse af puljen for 2016.
2 temaaftener for foreningerne kr. 50.000,-
Foreningsmesse - foreningernes dag - præsentation af de folkeoplysende foreninger kr.50.000,-
Temadag for FOU 15.000
Inspirationstimer - hjælp til udvikling fra ide til projekt. 75.000,-
Integration af børn og unge foreningslivet - fripas 100.000 kr.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. november 2015 kl. 16:30

50. Aftenskolernes kursusudbud til foreningerne
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Aftenskolernes kursusudbud til foreninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter og beslutter, hvordan Aftenskolernes resterende pulje til foreningskurser skal anvendes.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolerne har fået 200.000 kr  til udvikling og afvikling af kurser for foreningerne i Middelfart Kommune fra puljen "Tilskud til frivillig indsats". Aftenskolerne har afholdt flere kurser, men har ikke opbrugt puljen, da det har været svært at rekruttere deltagere til kurserne. Der ønskes en drøftelse af, hvordan den resterende pulje anvendes.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 16. november 2015

Beslutning:

Puljen anvendes til at forsøge at finde en ny måde at få foreningerne til at deltage i de planlagte kurser.

Arne Tofterup gik inden afslutning af punktet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. november 2015 kl. 16:30

51. Regnskab for projekt "Ensomhedskampagne"
Sagsnr.: 2014-005930
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Frivilligcenter Middelfart fremsender regnskab for projekt "Ensomme borgere i Middelfart"

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender regnskabet.

Sagsbeskrivelse:

Frivilligcenter Middelfart fremsender  regnskab for projekt " Ensomme borgere i Middelfart Kommune". Projektet er stadig i gang med at blive udbredt til alle foreninger i kommunen, så der mangler en tilbagemelding på, hvordan Centret har samarbejdet med foreningerne, og hvilken effekt pjecen har haft. Denne evaluering fremsendes så snart den er klar.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 16. november 2015

Beslutning:

Udtrykkertilfredshed med tilbagemeldingen - og udvalget beder om en endelige afregning senest 31.03. 2016

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. november 2015 kl. 16:30

Bilag:

52. Dialogmøde med foreningsformænd
Sagsnr.: 2014-014540
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Udkast til dagsorden til møde med foreningsformændene.

Forvaltningen foreslår:

  • At udkast til dagsorden til infomøde drøftes og godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Udkast til dagsorden med foreningsformændene den 9. december 2015. kl. 19.00 -22.00

Sted: Mødelokaler i Børne, Unge og Fritidsforvaltningen. 

1. Velkomst ved Børge Jensen

 

2. Folkeoplysningsudvalgets arbejde

 

3. Samarbejde mellem jer, FOU og forvaltningen.

Hvordan når vi hinanden med budskaber/informationer?

Hvordan får vi mest udvikling sammen?

 

3. Økonomi i Folkeoplysningsudvalget.

    Lovpligtige tilskud

    Udviklingspuljen

    Støtte til frivillig indsats

 

4. Rapport fra DGI – hovedkonklusioner

 

5. Formændenes frikvarter.

    Spørgsmål og kommentarer

 

6. Forberedelse til dialogmøde med skoleud   valget og Børn - Kultur og Fritidsudvalget.

” Samskabelse”

 

7. Nye Retningslinjer v/ Rikke

 

8. Eventuelt

 

Arrangementet:
Der skal være tilmelding i forhold til forplejning og lokale.
Der er afsat tre timer, så dette første møde kan gennemføres uden super hastværk.
Der serveres kaffe/the + sodavand med lidt sødt/salt

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 09.11.2015

Beslutning:

Dagsorden godkendes. Der skal være tid til dialog.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. november 2015 kl. 16:30

LUKKEDE SAGER