Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 22. juni 2015

Møde:
Byrådet
Mødetid:
22. juni 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Peter Storm
Niels Bebe
Anni B. Tyrrestrup
Christian Martins Kromann
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Kim Lund
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Piilgaard Nielsen
Ove Andersen
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Allan Buch
Nicoline Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Mikkel Dragmose-Hansen
Jens Backer Mogensen
Regitze Tilma
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Agnete Damkjær
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

222. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Sagen har været behandlet i fagudvalgene som har indstillet følgende til Økonomiudvalget:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Skoleudvalget: Godkendt som indstillet

Børn, Kultur og Fritidsudvalget: Godkendt som indstillet

Social- og Sundhedsudvalget: Forelå ikke ved udsendelsen af dagsordenen

Teknisk Udvalg:

Miljø- og Energiudvalget: Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"

Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Skoleudvalget den 9. juni 2015
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.
Kim Lund (V) deltog ikke i sagens behandling.
Paw Nielsen (Ø) stemte imod.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Vil foreligge ved mødets start.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-HansenByrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.
Kim Lund (V) deltog ikke i sagens behandling.
Paw Nielsen (Ø) stemte imod.Bilag:

223. 2. budgetopfølgning 2015 pr. 30. april
Sagsnr.: 2015-005578
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april som fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes.
 • At der gives følgende bevillinger vedrørende anlæg:
  • At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedrørende Hyllehøjvej 2-4 (Stiklingen) på 3,9 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 6,52 mio.kr.
  • At der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrørende Hyllehøjvej 2-4, som finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten.
  • At der gives en anlægsbevilling på -0,8 mio. kr. til salg af Cirkuspladsen i Nørre Aaby.
  • At der gives et rådighedsbeløb på -0,8 mio. kr. vedrørende salg af Cirkuspladsen i Nørre Aaby, som finansieres ved at frigive -0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende køb og salg af jord i 2015, samt ved at frigive –0,3 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende Fynsvej.
  • At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedrørende Tværvejen i Nørre Aaby på -0,0384 mio. kr.
  • At der gives et rådighedsbeløb på -0,0384 mio. kr. som finansieres ved at frigive et tilsvarende beløb af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende Tværvejen i Nørre Aaby fra investeringsoversigten.

Sagsbeskrivelse:

Anden budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. april 2015.   

Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 7,515 mio. kr. på driften. Dette samlede resultat er i høj grad påvirket af to forhold:

 • Dels forventede merforbrug på en række udvalg, som følge af det stigende antal flygtninge til kommunen.
 • dels nogle betydelige mindreforbrug til forsikrede ledige og førtidspension, som er budgetgaranterede områder.  

Samlet forventes et mindreforbrug på ovenståede to punkter på 7,240 mio. kr.

Vedr. merforbruget på flygtningeområdet vil der blive fremlagt en samlet løsning ifm. 3. budgetopfølgning.

På den ordinære drift dvs. uden de ekstraordinære udgifter til flygtninge samt mindreforbruget til forsikrede ledige og førtidspensioner, forventes i alt et mindreforbrug på 0,275 mio. kr.

Afvigelser ved 2. budgetopfølgning

 

Budgetgaranterede områder samt ekstraordinære udgifter til flygtninge

-7,240

 

 

Øvrige afvigelser:

 

Økonomiudvalget  

-2,100

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

0,000

Skoleudvalget

6,870

Børn-, kultur- og fritidsudvalget

-2,515

Social- og sundhedsudvalget

0,000

Teknisk udvalg

-3,500

Beredskabskommissionen

0,529

Miljø- og energiudvalget

0,437

I alt øvrige områder

-0,275

 

 

Samlet afvigelse på driften ved 2. budgetopfølgning

-7,515

Mindreforbruget på 0,275 mio. kr. henfører sig til nedenstående forhold.

På økonomiudvalget forventes et større mindreforbrug på forsikringsområdet, idet kommunen er blevet selvfinansieret for arbejdsskader, beløbet skal overføres til senere år til imødegåelse af fremtidige arbejdsskader. Der ud over forventes et mindre merforbrug grundet afholdelse af det forestående folketingsvalg.

På Skoleudvalget stammer hovedparten af merforbruget fra nogle enkelte decentrale enheder. I alt forventer de decentrale enheder et merforbrug på 5,8 mio. kr., heraf vedrører 1,5 mio. kr. forbrug af overført overskud til mindre anlæg, mens de resterende 4,3 mio. kr. er driftsmæssige ubalancer på to til tre skoler. Der ud over forventes et netto merforbrug på skoleudvalgets centrale område på 1,1 mio. kr., hovedsageligt som følge af et pres på området for specialundervisning. Udvalgets samlede merforbrug på 6,9 mio. kr. skal ses i relation til områdets merforbrug i 2014 på 13,9 mio. kr. og indikerer, at området stadig er udfordret, men at udfordringen er blevet koncentreret på nogle få områder, og den samlede ubalance er for nedadgående.

På Børn-, kultur- og fritidsudvalget forventes et mindreforbrug, som følge af det faldende antal børn, der skal passes i dagtilbudsafdelingen.

Mindreforbruget på teknisk udvalg skyldes overskud på entreprenørgården, som følge af den milde vinter, samt et mindreforbrug på asfalt på 2,0 mio. kr., som følge af en fremrykning af dele af forbruget til 2014.

Budgettet på finansieringen forventes overholdt.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 74,841 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget i 2015. Merforbruget vedrører forskydning af forbrug mellem årene, og i 2015 forventes især merforbrug i forhold til det oprindelige budget på Økonomiudvalget, som følge af byggeri af nyt rådhus, nyt torv og ny vejforbindelse, da en del af budgettet hertil er overført fra 2013 og 2014.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikker er forpligtet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt

Bilag:

224. IT Sikkerhedspolitik for Middelfart Kommune 2015
Sagsnr.: 2015-005832
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

IT Sikkerhedspolitikken skal årligt gennemgås med henblik på at sikre, at politikken og reglerne er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold. IT Styregruppen har på drøftet sagen og sender en uændret politik til politisk behandling. I de medfølgende regler (for den administrative organisation) er der få tilføjelser og tekniske tilretninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At den overordnede politik fortsætter som hidtil.
 • At de uddybende regler for området godkendes.

Sagsbeskrivelse:

IT Styregruppen har vurderet, at den overordnede politik stadig afspejler de faktiske forhold. Derfor foreslår IT Styregruppen, at den overordnede politik fortsætter uforandret. I de uddybende regler er der seks ændringer i forhold til de eksisterende regler.
 • I teksten om brug af fortrolige data på mobile enheder, udvides muligheder til mobile enheder, der opfylder specifikke sikkerhedskrav. Ligeledes pointeres det, at Middelfart Kommune ikke understøtter private enheder.
 • Middelfart Kommune påtager sig intet dataansvar for evt. installeret privat software og/eller lagret private data. Det betyder, at dette kan mistes i forbindelse med en evt. opdatering.
 • En præsicering af, at det er den enkelte leders ansvar at informere om fratrædelser, så relevante brugernedlæggelser i it-systemerne kan foregå.
 • Angående mobile enheder ( fx PDA'er i hjemmeplejen). IT afdelingen afgør hvilke fabrikater, der opfylder sikkerhedskravene og som kan anvendes. Kun enheder ejet af Middelfart Kommune kan anvendes.
 • Der er sket en præcisering af, at det er it-system ejeren, der er ansvarlig for at tildele og fjerne adgangsrettigheder for medarbejdere.
 • Fremover vil IT-Sikkerhedspolitikken blive introduceret på introduktionsmøderne for de nye ledere.

Byrådet skal også gøres bekendt med hvilke fællesanmeldelser af personoplysninger, Middelfart Kommune har tilmeldt over for Datatilsynet. Siden sidste godkendelse af IT-Sikkerhedspolitikken har vi anmeldt "Empowerment af borgerne" i 2014.

Den overordnede politik, regler, procedurer, kompetence- og opgavefordeling, oversigt over anmeldelser til Datatilsynet samt ledelsens opmærksomhedspunkter foreligger på den aktuelle sag.

IT Styregruppen vil efter endt politisk behandling lægge nyhed om IT Sikkerhedspolitikken på Intranettet, ligesom afdelingschefniveauet vil blive orienteret.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

225. Kriterier for pulje til lokale stiruter
Sagsnr.: 2015-005543
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog i stiplanen at oprette en pulje for lokalruter. Puljens midler skal bruges til at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund. I prioriteringen af midler til stier afsat i budget 2015 - 2018 er der afsat 150.000 årligt til puljen for lokalruter.

Byrådet skal godkende kriterier for uddeling af midler fra puljen.

Forvaltningen foreslår:

 • at kriterier for pulje til lokalruter godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Pulje for lokalruter er beskrevet i stiplanen, der blev vedtaget af byrådet d. 7. april 2015:

Pulje til lokalruter omkring bysamfundene
Ved budgettering af området afsættes en pulje til afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Disse ruter har primært til formål at supplere og forbedre eksisterende turforslag.

Det kan fx være en god løberute eller hundelufterrute, hvor en let krydsning af eksempelvis en grøft ville få ruten til at hænge bedre sammen. Eller det kan være en vandrerute, hvor skråningerne på en lille strækning er for stejle og dermed utrygge at gå ved i mørke.

Lokaludvalgene kan søge om midler fra puljen, hvis de har gode idéer til forbedringer. Det er en fordel, hvis mange i området går sammen om idéen og i fællesskab konkretiserer projektet.

Puljen vil desuden kunne søges af rideklubberne i samarbejde. Herved gives de mulighed for at søge af puljen til ridestier på de strækninger, hvor de mener, der fås ”mest for pengene”.

Forvaltningen har lavet et udkast til kriterier for uddeling af midler fra puljen. Disse vedlægges som bilag.

Der gøres opmærksom på, at ansøgningskredsen er udvidet med "lokale foreninger og klubber", blandt andet fordi der ikke er lokaludvalg i alle områder.

Økonomi:

Da byrådet vedtog stiplanen, blev der samtidig vedtaget en prioritering af midlerne afsat til stier i budget 2015 - 2018. Fordelingen af de i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode er: 5,0 mio. kr. til mindre projekter, 14,4 mio. kr. til større projekter og 0,6 mio kr. til lokalruter.

Det vil sige, der er prioriteret årligt 150.000 kr. i 4 år til puljen for lokalruter. 

Høring:

Puljen til lokalruter er en del af stiplanen, der var i høring inden den blev endeligt vedtaget.

Udkast til kriterier for puljen er udsendt til lokaludvalgene i forbindelse med dialogmødet d. 26. maj på Fjelsted Skovkro. Der har ikke været kommentarer til udkastet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 15. juni 2015
Byrådet - 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

226. Sociale Klausuler i forbindelse med kommunegarantier m.v.
Sagsnr.: 2013-009992
Sagsbehandler: Ulla Skovgaard

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til om man vil stille krav om sociale klausuler i form af arbejdsklausuler samt uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med afgivelse af kommunal garantistillelse mv.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet i forbindelse med afgivelse af støtte i form af kommunal garantistillelse mv så vidt muligt stiller krav om, at den støtteberettigede anvender sociale klausuler

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har allerede implementeret anvendelsen af en fælles fynsk arbejdsklausul, ligesom man arbejder med at anvende praktik- og uddannelsesklausuler i overensstemmelse med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning herom.

I den forbindelse er det relevant at overveje at stille krav om, at boligselskaber og andre, der får kommunegaranti for låneoptagelse som et vilkår for støtten, ligeledes skal påtage sig at anvende sociale klausuler.

Pr. 15. marts 2015 er en lovændring af lov om almene boliger trådt i kraft. Som en konsekvens af loværndringen vil Byrådet som et vilkår for at yde støtte kunne stille krav om, at den almene boligorganisation anvender arbejdsklausuler samt uddannelses- og praktikaftaler på linje med kommunale, statslige og regionale myndigheder. Der skal tages stilling i hver enkelt låneansøgning.

Hvis kommunen i øvrigt yder støtte i form af f.eks. lånegaranti, vil kommunen ligeledes kunne stille krav om at der anvendes sociale klausuler i form af arbejdsklausuler og uddannelses- og praktikaftaler, ihvertfald hvis kommunen efter loven ikke har pligt til at yde støtten.

Er der efter loven pligt til at yde støtte, vil det afhænge af en konkret lovfortolkning om tilsvarende krav kan stilles

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

227. Ekspropriation af adgangsforhold til Østergade 13 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2015-003066
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

Der har været afholdt åstedsforretning på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart, den 24. april 2015.
Ekspropriationen vedrører ændring af overkørsler fra ejendommen til Hans Bangsvej.
Hans Bangsvej nedlægges og der bygges ny vej i forbindelse med byggeriet af rådhus og nyt bycenter.

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af overkørslerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At der træffes beslutning om ændring af adgangsforholdene på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart med matrikel nr. 12a Middelfart Bygrunde i henhold til vejlovens § 69, lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt den 24. april 2015 åstedsforretning med den berørte lodsejer.
Der er ikke opnået forlig med lodsejeren.

Lodsejeren gør indsigelse mod proceduren og hjemmelen til afholdelsen af ekspropriationsforretningen, da lodsejer mener, at det i den givne situation ikke er hjemmel i henhold til vejloven til at gennemføre ekspropriationen af indkørslerne.
Forvaltningen har drøfte indsigelsen med landinspektøren. Han er af den klare opfattelse at vejlovens ekspropriationsbestemmelser kan anvendes i denne situation. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke tages hensyn til indsigelsen, og sagen fortsættes som planlagt.


Lodsejers bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Økonomi:

Erstatning og udgifter til ekspropriationen afholdes af budgettet for byggeri af nyt rådhus.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

228. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med lukning af Kappelsbjergvej
Sagsnr.: 2015-006224
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres en ny regnvandsledning med tilhørende brønde og bygværker for afvanding af området omkring det nye bycenter med rådhus i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
 • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedlagte ekspropriationsplan fra Grontmij A/S, tegning nr. 43 dateret 1. juni 2015.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af ny regnvandsledning fra Middelfart by og ud i Lillebælt.

Der skal pålægges en servitut på matrikel nr. 405a Middelfart Bygrunde, Middelfart for sikring af ledninger, brønde og bygværker under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 9. juni 2015
Teknisk Udvalg 22. juni 2015
Økonomiudvalg 22. juni 2015
Byrådet 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Sagen udsat.

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.
Allan Buch, Flemming Worsøe, Kaj Piilgaard Nielsen og Anton Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Sagen udsættes.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Sagen udsat.

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Sagen udsat.

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.
Allan Buch, Flemming Worsøe, Kaj Piilgaard Nielsen og Anton Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

2015-006224-2Tegning TP-43
229. Forslag til lokalplan 148 Boligområde ved Kirkevej i Brenderup
Sagsnr.: 2012-007786
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen Kirkevej 16 i Brenderup (det tidligere Bromsmae). Planforslaget giver mulighed for etablering af et mindre parcelhusområde med ca. 13 parceller.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 148 for boligområde ved Kirkevej i Brenderup godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i 2012, at den kommunale ejendom, der tidligere husede institutionen Bromsmae, skulle omdannes til boligområde i form af åben-lav bebyggelse.

Området er omfattet af kommuneplanramme B.06.11 for Brenderup Kirkeby. I henhold til rammebestemmelserne er området udlagt til boligformål i form af såvel åben-lav som tæt-lav. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området nærmest Kirkevej er desuden omfattet af lokalplan B45. Lokalplan B45 ophæves indenfor det område, der omfattes af lokalplanforslag 148. 

Forslaget til lokalplan åbner mulighed for åben-lav bebyggelse i  max 1 etage med udnyttet tagetage. Der stilles krav om at bebyggelsen af hensyn til solindstrålingen, så vidt muligt orienteres med øst-vest som dominerende længderetning. Der stilles desuden krav om at eventuelt solcelleanlæg skal være en integreret del af tag/facader. Der skal etableres grøft langs boligvejen til håndtering af regnvand fra vejen, mens regnvand på de enkelte parceller skal holdes på egen grund. I områdets nordlige del ligger en sø og et moseareal, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Søen og mosen indgår i områdets fælles friareal for det nye boligområde, dog med den binding at der ikke må ske tilstandsændringer af § 3 området (sø- og moseområdet) samt indenfor en 10 meter buffer herom.

Den internevej i området udlægges som privat fællesvej.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

I budgettet er der under anlægsprojekter i 2015 afsat 2 millioner til byggemodning og yderligere 2 millioner i 2017 samt indtægter på 900.000 kr. i 2015, -16 og -17.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

230. Lokalplan 161 - boliger på Færøvej
Sagsnr.: 2014-012916
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 161 og tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Færøvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At planerne vedtages endelig, dog med ændret formulering for erhverv i boligområder(tilrettet standardtekst som efter planforslaget er udarbejdet) samt præcisering at selvstændige carporte må opføres med fladt tag, samt mindre formuleringsmæssige ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Kommune- og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 16. april til 11. juni 2015. Der er i høringsfasen ikke indkommet indsigelser m.v. til planforslagene. Der er dog indkommet anmodning om uddybning af lokalplanens bestemmelser. Der ønskes bekræftelse på, at lokalplanens bestemmelse om levende hegn i skel ikke er til hinder for eksisterende fast hegn i skel. Det er meddelt, at lokalplanen ikke er til hinder for bibeholdelse af eksisterende faste hegn. Derudover er der spurgt ind til ordet principiel placering af vejadgang til området. Her er der meddelt, at vejadgangen til grundene både fra bygherre og kommunens side er ønsket placeret.

Odense Bys museer har i offentlighedsfasen orienteret om, at der ikke er fundet jordfaste fortidsminder i området. Selve brevet er videregivet til bygherren.

Lokalplanen giver mulighed for tre boliger med vejadgang til Færøvej. Da om rådet i dag er beliggende i et offentlig område(sygehus) er der udover lokalplan udarbejdet kommuneplantillæg, som overfører området til boligområdet ved Færøvej.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kommune- og lokalplanforslag har været i offentlig høring i otte ugers offentlig høring. Handicaprådet og Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 22. juni 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 22. juni 2015 kl. 16:30

Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

231. Forslag til lokalplan 162 for boligområde i forlængelse af Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt boligområde øst for Båring. Planforslaget giver mulighed for åben-lav bebyggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 162 for boligområde øst for Fynsvej i Båring godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2015, at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt parcelhusområde i Båring. Området omfatter del af matr. nr. 17a Båring By, Asperup, der tilhører landbrugsejendommen Middelfartvej 106 og del af matr. nr. 112, der ligger langs Bågøvej og er kommunalt ejet. Området ligger øst for Båring i forlængelse af Fynsvej.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for udstykning af ca. 20 parcelhusgrunde på mellem 900 og 1.000 m². I henhold til kommuneplanens rammer må bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage og i 6,5 meters højde og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. For at sikrer, at bebyggelsen tilpasses det forholdsvis kuperede terræn i området, er der stillet krav om at terrænforskelle over 1 meter, skal optages ved niveaudeling i bygningerne fremfor ved terrænregulering. 

Ved områdets udformning er der desuden lagt vægt på håndtering af regnvand fra vejarealerne samt afgrænsning af området med fælles levende hegn mod det omkringliggende landskab.

Ny bebyggelse tillades opført i blank mur eller med pudsede eller vandskurede facader og med tag i tegl, betontagsten, tagpap eller grønt tag. Tagene skal enten være saddeltag eller ensidig taghældning.

De interne veje i området udlægges som private fællesveje.
 
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring hos myndigheder, foreninger, naboer m.fl. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstillinger.

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

232. Vedtægtsændringer for sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Sagsnr.: 2015-006384
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. er behandlet og godkendt på ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger i selskaberne.

Forvaltningen foreslår:

 • At de nye vedtægter godkendes
 • At Byrådet udpeger 1 medlem til selskabets bestyrelse i perioden fra 1/1 2016 - 31/12 2017.

Sagsbeskrivelse:

På ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. blev der - efter indstilling fra begge bestyrelser - vedtaget sammenlægning af de 2 selskaber, herunder nye vedtægter for det sammenlagte selskab - også kaldet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Sammenlægningen, herunder nye vedtægter, er gældende pr. 1. januar 2016.

Vedtægtsændringerne består primært i en justering af § 7 om udpegning af bestyrelse. Efter de nye vedtægter skal Byrådet udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse mod tidligere 2 medlemmer.

Ændringerne har ingen indflydelse på Middelfart Kommunes garanterede lån i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægtsændringerne kræver Byrådets godkendelse, når kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Det kan oplyses, at Byrådet har udpeget Steen Dahlstrøm og Bo Juul Nielsen til bestyrelsen i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., og at Byrådet har udpeget Nicoline Damkjær til bestyrelsen i Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 15. juni 2015
Byrådet: 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse. Herudover forslås det, at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse. Herudover forslås det, at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

233. Fritagelse for dispositionsfondsdækning
Sagsnr.: 2014-007551
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Nr. Aaby Ældreboligselskab har i 2014 anmodet Byrådet om at blive fritaget for dispostionsfondsdækning.

Forvaltningen foreslår:

 • at Nr. Aaby Ældreboligselskabs anmodning ikke imødekommes
 • at fremadrettet delegeres beslutningskompetencen fra Byrådet til økonomiudvalget vedr. ansøgninger fra de almene boligorganisationer i Middelfart om brugen af deres dispositionsfondsmidler.

Sagsbeskrivelse:

Siden april 2013 åbnede lovgivningen op for, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for dækning af en afdelings udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.
Med en godkendelse af en fritagelse vil boligselskabet selv kunne vælge om en evt. dækning skal finde sted, eller om den pågældende afdeling alene skal bære udgifterne. Hertil skal bemærkes, at hvis udgifterne er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning, er det under alle omstændigheder en kommunal udgift og vil ikke påvirke afdelingen.

Nr. Aaby Ældre boligselskab består af primært af ældreboliger, hvorfor risikoen for, at dispositionsfonden skal dække tab som følge af manglende betalinger, er minimal. Herudover har Nr. Aaby Ældreboligselskab en velpolstret dispositionsfond samt en sund økonomi i alle afdelinger, hvorfor anmodningen om fritagelse for dispostionsdækning ikke er relevant set i lyset af at Nr. Aaby Ældre boligselskab har en sund økonomi.

Jf. lov om almene boliger m.v. § 20 kan Byrådet til hver en tid i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligselskabets økonomiske situation gør dette nødvendigt.

Herudover er det indstillet at fremtidige ansøgninger fra de almene boligorganisationer vedr. brugen af dispositionsfondsmidler delegeres fra Byrådet til økonomiudvalget for at lette sagsgangen samt mængden af sager til Byrådet. Byrådet vil til en hver tid kunne tilbagetrække delegationen fra økonomiudvalget. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 22. juni 2015
Byrådet d. 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

234. Reorganisering af Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Udmøntning af budgetforlig for budget 2015, hvad angår effektiviseringpå kr. 3.8 mio.kr på Skrillingeskolen og STU.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringer i budget 2015 vedrørende Skrillingeskolen og STU godkendes.
 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringerne i budget 2016 godkendes under forudsætning af, at forslaget omkring Skrillingeskolen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalget sendte  på deres møde den 19. maj 2015 pkt 84  rapporten om udmøntningen af effektiviseringerne på Skrillingeskolen og STU fra budgetforliget 2015 i høring. På baggrund af høringen foreligger der nu en endelig rapport, med konkrete forslag til, hvordan budgetforliget foreslåes udmøntet.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, STU og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014.
Arbejdet med KLK’s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts 2015.
Anden delrapport foreligger nu i sin endelig form.

Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra dels en takstnedsættelse, dels en mere præcis snitflade til C sporet på Østre skole. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 105. Central fastsættes årligt takster, der udmøntes i et budget til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme.

Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- og videreuddannelses tiltag, større indsatser som ”Inklusion i nærmiljøet”, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven. Medarbejderne har tillige fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen.

Parametre i ny tildelingsmodel for Skrillingeskolen:

 • Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne.
 • Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning.
 • Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. 
Afledte konsekvenser af udmøntningen:
 • Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c-sporet på Østre Skole at vokse med netto ca. 6 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på ca. 2 personer til følge. Det forventes ligeledes, at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde.
 • I den øgede udgift til de 6 ekstra elever på c-sporet tillægges en forventet ekstraudgift på 10-15% i forhold til den gennemsnitlige udgift til en elev på specialklasserækken.
 • Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 
 • Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har demed stadig mulighed for i mindre udstrækning at blive kørt til ærinder udenfor skolen. 
 • Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden.

Økonomi:

Rapporten skitserer en række tiltag, som tilsammen tilvejebringer en økonomisk løsning på det prioriteringsforslag vedrørende Skrillingeskolen og STU, der blev indvalgt i budget 2015-18, og der findes ligeledes dækning for det effektiviseringsforslag for Skrillingeskolen der er fremsendt til behandling i forbindelse med budget 2016-19, i alt 3,8 mio. kr. årligt for Middelfart Kommune, når forslagene er fuldt indfaset.

Samlet foreslås opgaven løst på følgende måde med konsekvens for forbrug/budget både i Middelfart Kommune som helhed og på Skrillingeskolen:

 Middelfart KommuneSkrillingeskolen
Ny tildelingsmodel på skoledelen:-3.792.000-3.772.000
     Generel sænkning af takster samt indførsel af to ekstra takster  
     Præcisering af snitflade til C-sporet på Østre Skole  
     Ændret tildelingsmodel vedr. undervisning, administration og ledelse  
     Nedlæggelse af afdeling Bøgelund  
     Besparelse på overhead  
Ekstraudgift på c-sporet934.000 
Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold:-975.000-1.218.000
     Generel sænkning af takster til SFO
     Harmonisering af skoledagens længde i relation til skolereform
  
     SFO-betaling og fremmøde  
Mistet forældrebetaling SFO105.000 
Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO-30.000 
Sparet taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund  -45.000 
I alt-3.803.000-4.990.000
- = mindreudgift/mindre budget

Som det fremgår af tabellen, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive 4,990 mio. kr. lavere. Dette giver Skoleafdelingen en besparelse på betaling for Skole og SFO på ca. 4,767 mio. kr., til gengæld forventer Skoleafdelingen en stigende udgift i en overgangsperiode på 0,934 mio. kr., som følge af flere elever på C-sporet på Østre Skole.
 
faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen samt ny takststruktur - herunder lavere takster, mens SFO'ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. At faldet i budget til SFO hovedsageligt skyldes faldende takster på SFO-delen er også grunden til, at Middelfart Kommune kun opnår en del af denne besparelse, idet en mindre del af takstnedsættelsen kommer andre kommuner med børn i tilbuddet til gode. 

Kommunen vil som følge af det lavere antal elever i SFO'en miste indtægter fra forældrebetaling på i alt 0,105 mio. kr. årligt.
Det øgede antat elever på C-sporet vil betyde, at forældrebetalingen her stiger, men da dette tilbud er næsten 100% brugerfinansieret, vil dette ikke medføre en merindtægt for kommunen.

Der forventes mindre besparelser som følge af harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO og taxakørsel til/fra Bøgelund.

Høring:

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra Østre skoles skolebestyrelse, Østre Skoles MED -udvalg, Skrillinge skolens skolebestyrelse og MED-udvalg og MED-udvalget STU Middelfart afd. Ejby.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed KirkedalØkonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER