Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 9. september 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
9. september 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

113. Nøgletal august 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.08.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 21 sager i august måned. Det samlede antal udgør 415 pr. 31.08.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 14 sager i august måned til i alt 160 pr. 31.08.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 14 sager i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.15 var således 350 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 7 sager i august måned til i alt 110 pr. 31.08.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 4 sager i august måned til i alt 118 sager pr. 31.08.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager i august måned, så det samlede antal pr. 31.08.15 var 79 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp er faldet med 2 sager i august måned til i alt 192 pr. 31.08.15.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 26 sager i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.15 var 498 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Bilag:

114. Rehabiliteringsrapport 1. halvår 2015
Sagsnr.: 2013-005051
Sagsbehandler: Birthe Clement

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.
Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger. 

Sammenfatning
 • Der har været 57 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 1. halvår 2015, hvoraf 25 har været kvinder og de resterende 32 har været mænd.
 • Ud af 57 sager er der 14, der er blevet indstillet til et fleksjob, 24 blev indstillet til et ressourceforløb, 5 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 14 blev indstillet til førtidspension.
 • Ud af de 57 sager er der 17 sager, der er blevet revurderet.
 • 6 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager).
 • 46 % af de borgere der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp og 21% kommer fra sygedagpenge.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. september 2014
Rapporten er drøftet og taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Bilag:

115. De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning
Sagsnr.: 2015-009185
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Organisationerne i RAR (De Regionale Arbejdsmarkedsråd) – Akademikerne, DA, DH, FTF, KL og LO – har udarbejdet en fælles folder rettet mod medlemmerne af de otte regionale arbejdsmarkedsråd. Folderen indeholder RAR’s pejlemærker, indsatsområder og faste opgaver. 

Forvaltningen foreslår:

 • At folderen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Folderen giver et overblik over fælles pejlemærker for organisationer, som har repræsentanter i RAR. Formålet med folderen er at give inspiration, så RAR kan blive et stærkt politisk forum og en drivkraft i udviklingen af den regionale beskæftigelsesindsats. Folderen præsenterer desuden centrale indsatsområder og faste opgave i RAR.

Fælles strategiske indsatsområder: 
 • Samarbejde om kompetenceudvikling af arbejdskraften.
 • Partnerskab om den regionale vækst.
 • Samarbejde om et inkluderende arbejdsmarked.

Faste opgaver for RAR:

 • Positivlisten og den regionale uddannelsespulje
 • Indsats ved massefyring
 • Arbejdstilladelse til personer fra tredjelande
 • Nytteindsats og virksomhedspraktik.
 • Andre løbende opgaver

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Bilag:

116. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER